سموم شیمیایی

pakdoon-82
شرکت سمپاشی

موادی هستند که جهت کنترل آفات استفاده می شوند-. سموم بر اساس نوع اورگانیسمی که روی آن عمل می بشود نامگذاری می بشود -. سموم متفاوت محیط زیست را آلوده می نماید. این آلودگی دلیل شده .که محققین جهت تجزیه میکروبی سموم تلاش نمایند- انواع میکرو ارگانیسم ها از باکتریها، قارچ ها دلیل تجزیه میکروبی سموم شیمیایی می شوند- .

متابولیسم سموم شیمیایی

از روش های گوناگون انجام می پذیرد-. عوامل متعددی روی جذب سموم در خاک موثرند- اینها شامل طبیعت سموم شیمیایی، .طبیعت کلویید های خاک شامل مقدار رس نوع آن، حضور مواد غیر آلی PHمیباشد – .سایر فاکتور ها مثل دما، رطوبت نوع جمعیت میکروبی نیز مهم هست -. در این مطالعه، انواع سموم شیمیایی، روش های تغییر تحول تجزیه سموم عوامل موثر تجزیه چک می بشود -.

این نکته را باید بخاطر سپرد. که تنوع فیزیولوژیکی قابل توجه جمعیت های .میکروبی آنها را قادر به متابولیزه شود. ن یک تیم فراوانی از مواد شیمیایی  می شود – .جای تعجب نیست .که انواع سموم شیمیایی نستیتک جهت ساکنین خاک سوبسترا هستند- .متابولیسم ممکن هست .دو نوع باشد: a) مواد شیمیایی که تقویت کننده .رشد هستند- این مواد به عنوان منبع کربن، انرژی گاها منبع ازت یا سولفور به کار می روند- .در این مرحله، تراکم جمعیت میکروبی فعال تکثیر سیلول ها جهت مصرف مواد شیمیایی در خاک هایی که حاوی سموم فراوانی هستند. افزایش می یابد-

.ارگانیسم ها

همراه با این افزایش سلول ها، یک افزایش چشمگیر هم در از بین رفتن مواد شیمیایی مشاهده می گردد- .ارگانیسم های این دسته می توانند .به آسانی از زیستگاه طبیعی به وسیله محیط های کشت غنی شده .که حاوی سموم به عنوان منبع کربن، ازت یا سولفورمیباشد  جدا شوند- مصرف نتیجه قسمت سموم به عنوان غذا دلیل می گردد. که یک میکرو ارگانیسم سوسبتراهای عجیب غریب را در درون سلول به انواع واسطه ها تبدیل نماید- این مواد واسطه جهت تقویت رشد بکار می رون- دسته بعدی (b) مواد شیمیایی هست که اگرچه متابولیزه می شوند- و.لی بعنوان منبع غذایی بکار نمی روند- تغییر تحولات در این دسته تحت عنوان کومتابولیسم نامیده می بشود – .میکروارگانیسم های هتروتروف زیادتر اوقات از این دسته مواد استفاده می نمایند- بنابراین نمی توانند به وسیله محیط های کشت غنی در شرایط کشتی که حاوی سموم به عنوان ماده غذایی هست جداسازی شوند-.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.