حرفه ی کار تمیزکاری

شرکت خدمات نظافتی پاکدون
شرکت خدمات نظافتی پاکدون

چگونه هود آشپزخانه را تمیز نماییم؟

در تمیزکاری آشپزمنزل معمولا تمیز نمودن هود آشپزمنزل به راحتی نادیده گرفته می شود. این در حالی  “است که هود میبایست بصورت منظم تمیز شود، تا از خطر آتش سوزی، تجمیع باکتری ها و جرم و خیلی از مشکلات دیگر جلوگیری شود. در صورت بصورت منظم عادت به تمیز نمودن هود آشپزمنزل دارید، کار سختی در پیش نخواهید داشت؛ البته که برای تمیز نمودن اون به مایع شستشو هائی قوی تر از مایع شستشو های معمول سایر سطوح نیاز خواهید داشت. حالا با توجه به نوع هود، به راحتی امکاون تمیز نمودن و تعویض فیلتر اون را در فواصل زماونی بیشتر خواهید داشت. با پین ورک همراه باشید.

راه حل اول تمیز نمودن هود آشپزمنزل  “ شستشوی بدنه‌ی خارجی هو

با توجه به نوع هود یک دونه مایع شستشو­ی مناسب اونتخاب نمائید. هودهای آشپزمنزل در اونواع مختلف جنس بدنه تولید می­شوند. در هنگام  “استفاده از مایع شستشو به نوع جنس هود خود توجه بنمایید تا به اون آسیبی وارد نبنمایید. چند مثال  “

برای جنس های پل “استیک دونهی و وینیل، از مایع شستشو های چند کاره و محلول آب گرم و مایع شستشو های عادی  “استفاده بنمایید.

برای بدنه های  “استیل تنها از محلول آب گرم و مایع شستشو های معمولی  “استفاده بنمایید.

برای بدنه های مسی هم از تمیز کننده های مس  “استفاده بنمایید.

تمیز نمودن هود آشپزمنزل

نصب و تعمیر هود

عالی ترین متخصص با کمترین قیمت

روی هود را پارچه بکشید. تمیز نمودن فضای خارجی هود تا زماونی که از گاز دور باشد، کار راحتی  “است. خیلی راحت به وسیله ی مایع شستشو اون را اسپری بنمایید و پارچه بکشید. در صورت بر روی مایع شستشو­ی شما نوشته  “است “ کمی روی روی باقی بماوند؛ اجازه دهید چند دقیقه ماونده و سپس پارچه بکشید.

هود را خشک بنمایید. هود را با یک دونه پارچه تمیز و خشک و یا با پارچه آشپزمنزل خشک بنمایید. تمامی ردهای به جا ماونده از مایع شستشو را تمیز بنمایید. در صورت همچناون بر روی اون کثیفی و ردهائی وجود دارد، تا رسید به یک دونه بدنه تمیز و برق افتاده به پارچه کشیدن ادامه دهید.

راه حل دوم تمیز نمودن هود آشپزمنزل  “ تمیز نمودن درون هود آشپزمنزل

در صورت نیاز کمی به اون بخار آب بدهید. به زیر هود نبعضی اوقات بیاوندازید، در صورت حجم جرم، خیلی زیاد بود؛ یک دونه قابلمه بزرگ را تا ¾ پر از آب نموده و بر روی گاز قرار دهید. درب قابلمه را بردارید و بگذارید برای ۳۰ دقیقه و یا بیشتر به جوشیدن ادامه دهد. این کار باعث می شود تا جرم های درون هود سست شوند.

بگذارید روی گاز کاملا سرد شود. حو “استاون باشد برای اینکه دستتاون به راحتی به درون هود برسد میبایست بر روی گاز خم شوید. قابلمه را بر روی یک دونه روی نسوز گذاشته و اجازه دهید تا آتش های گاز سرد شده، و سپس به تمیز نمودن درون هود مشغول شوید.

بخار آب دادن به هود آشپزمنزل

بصورت آزمایشی درون هود را با مایع شستشو اسپری نمائید. در صورت کثیفی های درونی هود با یک دونه مایع شستشو ی معمولی تمیز می شود که عالی  “است؛ در غیر اینصورت به اسپری های قوی تری برای چربی زدائی نیاز خواهید داشت. فراموش نبنمایید، ابتدا یک دونه بخش کوچک را اسپری نموده و سپس به کل هود اسپری بزنید. توجه بنمایید که رنگ و جنس هود به مایع شستشو واکنش منفی نشاون ندهد.

مجددا یادآوری می­نماییم، حتما دستورالعمل مایع شستشو­ی خود را مطالعه بنمایید تا از مناسب بودن اون برای اونواع جنس ها آگاه شوید.

اسپری نمودن روی هود

اسپری بنمایید و پارچه بکشید. ابتدا روی بطری مایع شستشو را برای راه حل صحیح  “استفاده مطالعه بنمایید. از دستکش در صورت نیاز  “استفاده بنمایید. در صورتی که از مایع شستشو های قوی  “استفاده می بنمایید، پنجره ها را باز بگذارید و یا هواکش را راه حلن بنمایید. حالا درون هود را اسپری نموده و با یک دونه اسفنج، پارچه تمیز و یا پارچه پارچه ای آشپزمنزل مشغول به تمیزکاری شوید.

برخی از مایع شستشو ها را میبایست با سرعت پارچه کشید و تمیز نمود. برخی دیگر اما میبایست کمی بر روی هود بماونند، تا کثیفی ها و جرم ها را سست نموده و سپس تمیز شوند.

دوباره با پارچه خیس پارچه بکشید. مایع شستشو های قوی معمولا رد، لک و بو به جای می گذارند. پس از تمیز نمودن، یک دونه پارچه و یا پارچه آشپزمنزل را کمی خیس بنمایید. حالا درون هود را برای تمیز نمودن هر اثری از مواد شیمیائی مایع شستشو ها پارچه بکشید. اکنون با یک دونه پارچه خشک، کل هود را خشک بنمایید.

به طور منظم هود خود را تمیز بنمایید. به میزاونی که بین هر بار تمیز کاری هود، وقفه ایجاد شود، تمیز نمودن اون سخت تر می شود. شستشوی هود را هم به برنامه­ی روتین تمیز نمودن آشپزمنزل بیافزائید. در صورت غذائی دارای روغن زیاد بود و یا در حین پخت و پز ذرات زیادی از غذا به بیرون پاشید؛ حتما بلافاصله سپس از سرد شدن گاز به تمیز نمودن هود مشغول شوید.

از بین بردن کثیفی روغن از روی چوب، میز ناهار خوری، کفپوش و کابینت

راه حل سوم تمیز نمودن هود آشپزمنزل  “ تمیز نمودن فیلتر هود آشپزمنزل

بصورت ماهیاونه فیلترها را چک بنمایید. هود آشپزمنزل را بصورت منظم، روزاونه یا هفتگی تمیز بنمایید؛ اما فیلترهای هود به تمیزکاری دیر به دیرتری نیاز دارند. ( مگر اینکه به یک دونهباره حجم زیادی غذا تهیه و یا سرخ نمائید. ) برای تمیز نمودن فیلترها، هر یک دونهماه یک دونهبار اقدام بنمایید. در صورت خیلی لک و کثیف بودند، بلافاصله به تعویض اونها اقدام نمائید.

چک نمودن فیلتر هود

فیلتر را جدا بنمایید. فیلترها معمولا به چند راه حل مختلف در هود جایگذاری شده اوند. در تمیز نمودن هود آشپزمنزل، ابتدا به اون نبعضی اوقات بیندازید. احتمالا با یک دونهی از راه حلهای زیر به هود متصل هستند “

با یک دونه “بست” که با چرخش، آزاد و بسته می شود.

به وسیله ی یک دونه “ضامن” و یا “چفت” که میبایست با فشار دادن اون، فیلتر را آزاد بنمایید.

” لبه های گیرنده” که تنها کافی  “است، کمی فیلتر را بکشید تا رها شود.

و اتصال بوسیله­ی “پیچ”

پارچه و زغال های فیلتر هود را تعویض بنمایید. در صورت فیلتر هود شما از این دو جنس تشکیل شده  “است، اونها را تمیز نبنمایید. فقط اونها را دور اونداخته و اجزای جدید را به جای اونها قرار دهید. به خاطر داشته باشید در رابطه با فیلترهای زغالی، تنها در صورتی که از هودهای بدون داکت  “استفاده می بنمایید، اقدام به تعویض اونها نمائید.

هودهای بدون داکت، دسته­ای از هودها هستند که، خروجیِ فن اونها هوای مکیده شده را پس از تصفیه، دوباره به آشپزمنزل باز می گرداوند. در صورت خروجی فن هود هوای تمیز به آشپزمنزل می دهد، نیازی به تعویض فیلترهای زغالی نیست.

تعویض فیلتر هود

بخش­های آهنی فیلتر را در محلول آب گرم و مایع شستشو قرار دهید. سینک ظرفشویی را با آب گرم پر بنمایید. برای شست و شوی معمول، کمی مایع شستشو­ی عادی و برای شستشوی عمیق تر و چربی زدائی کمی مایع شستشو­ی قوی تر به اون بیافزائید. بگذارید فیلترها از ۱۰ دقیقه تا نیم ساعت در این محلول باقی بماونند. سپس اونها را در آب تکاون دهید تا تمامی کثیفی ها از اون جدا شوند. برای جدا نمودن جرم های سر سخت تر، از یک دونه برس  “استفاده بنمایید. سپس با فشار زیاد آب اونها را آبکشی بنمایید. پس از این مرحله  “

اونها را بر روی یک دونه پارچه تمیز و یا آب چکاون ظرفشویی قرار داده تا با هوا خشک شوند؛ و سپس اونها را بر روی هود آشپزمنزل نصب بنمایید.

۱ .  ترفندهای از بین بردن کثیفی چربی از روی هود

۲ .  از بین بردن کثیفی روغن از روی هود در ۵ دقیقه

۳– تمیز نمودن اجاق گاز با چند ترفند ساده

۴– طرز شستن گاز و تمیز نمودن فر با چند نکته ساده

مشاهده عالی ترین متخصص نصب و ت

آموزش تمیز‌ نمودن سنسور دوربین  “ نکاتی برای از بین بردن کثیفی‌ها و گرد و غبار حسگر

بعضی اوقات اوقات سنسور دوربین شما کثیف شده و باعث خراب شدن عکس‌هایتاون می‌شود. در این مقاله قصد دارم به آموزش تمیز‌ نمودن سنسور دوربین پرداخته و نکاتی را در مورد اون بگویم.

گرد و غبار می‌تواوند برای دوربین DSLR یا بدون آینه شما یک دونهی از خطرناک‌ترین اتفاقات باشد و به قیمت از دست رفتن یک دونه مجموعه عکس فوق العاده از یک دونه سفر طولاونی تمام شود. سیستم دوربین‌هایی با لنز قابل تعویض، جلوگیری از ورود ذرات خارجی به محفظه‌ی درونی بدنه را غیر ممکن می‌بنماید، و طولی نمیک دونهشد که این ذرات به سنسور بچسبند. بیشتر اوقات متوجه اون‌ها نمی‌شوید اما وقتی از یک دونه آسماون آبی یا زمینه‌های  “استودیویی سفید با دیافراگم بسته عکاسی می‌بنمایید، کثیفی‌های تیره کاملاً مشهود می‌شوند.

در زماون دوربین‌های فیلمی چنین مشکلی وجود نداشت، در واقع شما هر بار برای نوردهی یک دونه فیلم را قرار می‌دادید و به این شکل سنسوری وجود نداشت که کثیف شود و فیلم موجود در دوربین نیز همیشه تمیز بود. اما بخاطر دیجیتالی شدن، با وجود گرد و غباری که روی سنسور قرار دارد، حتی تا زماونی که از بین نرفته هم دوربین‌ها می‌تواونند عکاسی کنند. بنابراین یک دونهی از مهمترین نکات عکاسی تمیز نگه داشتن سنسور شم “است.

بسیاری از مدل‌های دوربین‌های مدرن دارای سیستم یک دونهپارچه سازی و تمیز کننده گرد و غبار هستند. این باعث می‌شود هر بار که سیستم را راه حلن یا خاموش می‌بنمایید ، سنسور را بلرزاوند و به به حداقل رساوندن مشکل گرد و غبار کمک بنماید. اما این ایده همه گیر نیست، چرا که تعداد زیادی دوربین قدیمی و پرطرفدار هستند که این ویژگی را ندارند.

فقط زماون لازم  “است در این مواقع سنسور دوربینتاون را خودتاون و به صورت دستی تمیز بنمایید. هرچه لنزها را عوض نمودن دهید، بیشتر زوم بنمایید و به مکاون‌هایی که گرد و غبار زیادی دارند بروید، سنسورتاون زودتر کثیف شده و مجبورید سریع‌تر اون را تمیز بنمایید.

برای تمیز‌نمودن یک دونهی از ظریف‌ترین قسمت‌های دوربین، میبایست حتما احتیاط بنمایید. با این وجود هر کس که دستی ثابت و بدون لرزش داشته باشد می‌تواوند با کمک این آموزش، این کار را اونجام دهد.

ابزار و راه حل های زیادی برای تمیز نمودن سنسورها وجود دارد، اما تمیز کننده‌های حسگر دوربین به طور کلی می‌تواونند به دو نوع تقسیم شوند، خیس یا خشک. شما میبایست به عنواون یک دونه فرآیند دو مرحله‌ای از این دو نوع  “استفاده بنمایید؛ در واقع ابتدا میبایست از یک دونه تمیز کننده‌ی خشک  “استفاده بنمایید و در صورت لزوم به تمیز کننده‌ی خیس مراجعه بنمایید.

در صورت از دوربین‌های DSLR  “استفاده می‌بنمایید، برای هر دو تکنیک دونه میبایست از تنظیمی ویژه  “استفاده بنمایید تا مکاونیزم‌های شاتر و آینه‌های ظریف اون را از کار بیاوندازید. این بداون معنی  “است که میشود به سنسور برسید و محتوای درونی اون را تمیز بنمایید. در دوربین‌های بدون آینه اما، هیچ آینه‌ای برای دسترسی سخت‌تر به سنسور اصلی وجود ندارد، اما بقیه‌ی روند هماون  “است …

۱ .  تمیز‌ نمودن به صورت خشک

سرفصل هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم “

۱ .  تمیز‌ نمودن به صورت خشک

۲ .  از یک دونه چراغ  “استفاده بنمایید

۳ .  تمیز کننده اضافه بنمایید

۴ .  حرکت دهید

در صورت از یک دونه دوربین DSLR  “استفاده می‌بنمایید، برای رسیدن به سنسور میبایست آینه و دیافراگم را از دسترس خارج بنمایید. در منو گزینه ” Lock mirror up for cleaning ” ( یا چیزی مشابه اون ) وجود دارد. این عملنمود معمولا درست کار می‌بنماید، اما ممکن  “است در زماون‌هایی که باتری فول شارژ  “است عملنمود اون صحیح نباشد. این گزینه را اونتخاب نموده و هرگونه دستور العمل روی صفحه را دنبال بنمایید.

۲ .  از یک دونه چراغ  “استفاده بنمایید

برای دیدن سنسور به نور خوبی نیاز دارید، یک دونه چراغ قوه که به پیشاونیتاون بسته شود ایده آل  “است ( درست هماونند چراغ قوه‌هایی که غار نورداون از اون  “استفاده میک دونهنند )، اما به جای اون میشود از یک دونه لامپ کوچک  “استفاده بنمایید. لنز را جدا نموده و از بنمایده‌ی هوا برای خارج نمودن گرد و غبار از روی سنسور  “استفاده بنمایید. مراقب باشید که سنسور یا سایر اجزای درونی را با سر اون لمس نبنمایید.

۳ .  تمیز کننده اضافه بنمایید

از یک دونه تمیز کننده مخصوص که برای اوندازه دوربین شما طراحی شده  “استفاده بنمایید و دستور العمل‌ها را به طور کامل بخواونید. پنبه‌های آغشته شده از پیش برای مسافرت مناسب هستند، اما یک دونه کیت مخصوص که خشک باشد ( یا یک دونه گوش تمیز کن تمیز ) با محلول تمیز کننده جداگاونه برای تمیز‌ نمودن موثرترند. این نکته را به خاطر بسپارید که از مایع تمیز کننده، خیلی زیاد  “استفاده نبنمایید.

۴ .  حرکت دهید

کیت تمیز کننده یا گوش تمیز کن را به آرامی از سمت چپ سنسور به ر “است بکشید. از حرکتی منفرد  “استفاده بنمایید و حسگر را نخراشید. گوش تمیز کن را ۹۰ درجه چرخاونده و بار دیگر از ر “است به چپ بکشید. سپس از این مرحله، گوش تمیز کن را دور بیاوندازید. در صورت آینه را بر روی دوربین DSLR خود قفل نموده‌اید، خاموش نمودن دوربین، آینه را دوباره تنظیم نموده و به جای خودش باز می‌گرداوند.

امیدوارم مقاله ” آموزش تمیز‌ نمودن سنسور دوربین  “ نکاتی برای از بین بردن کثیفی‌ها و گرد و غبار حسگر “ برایتاون جذاب بوده باشد. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میاون بگذارید. و در صورت پرسشی وجود داشت، اون را در بخش نظرات همین پست مطرح بنمایید تا پاسخ دهم. موفق باشید !