چیزهایی که در مورد تمیز کاری منزل میبایست بدانید

pakdoon-16
شرکت خدمات نظافتی پاکدون

تمیز کاری منزل

مرحله اول

بگذارید که پیپ کاملن سرد شده تا دستتاون نشوزد وبقایای توتون به راحتی جدا شود.

مرحله دوم

پ از سرد شدن پیپ شما میبایست سعی بنمایید توتون و تنباکو ماونده در ظرف را از اون خارج بنمایید. برای این منظور میشود مشابه فیلم زیر با ضربه زدن به یک دونه ری و یا  “استفاده از یک دونه قاشق و ضربه زدن به پشت اون این عمل را کنید

توجه داشته باشید که به محکمی پیپ را به روی و یا با پشت قاشق نکوبید تا بر روی پیپ خط و خش ایجاد نشود و یا نشبنماید.

و برای تمیز نمودن پیپ میشود با  “استفاده از فشار هوا و فوت نمودن درون دهاونه پیپ مواد اضافی را به کلی از اون خارج بنمایید تا چیزی درون اون باقی نماوند این کار را چند مرتبه تکرار بنمایید.

مرحله سوم

پس از خالی نمودن پیپ  “استیم یا دهنی( بخشی که از لیپ تا تنون را شامل می شود) را از پیپ جدا بنمایید. این کار در بعضی از محصولات با چرخش اون بخش اونجام می شود.

مرحله چهارم

پس از جدا نمودن دهاونه اون را با یک دونه نخ و مایع تمیز کننده پیپ کاملا تمیز بنمایید. لوله یا نخ را چندین بار به عقب و جلو بکشید تا مطمئن شوید درون پیپ کاملا تمیز می شود.

مرحله پنجم

شنک یا shank (لوله متصل شده به آتشگاه) را تمیز بنمایید. برای این کار با  “استفاده از هماون لوله کوچک تمیز کننده را وارد بخش شنک بنمایید و اون را تا قسمت اتشگاه درون ببرید و تمامی قسمت ها را تمیز بنمایید تا اثری از کثیفی باقی نماوند.

در صورت دلتاون خو “است میشود از محلول تمیز کننده پیپ نیز  “استفاده بنمایید اما وجود اون حتما نیاز نیست. و میشود میزاون تمیز کننده را دو برابر بنمایید تا مطمئن شوید کثیفی های اونتهای اون که بیشتر  “است کاملا تمیز شود.

مرحله ششم

پس از تمیز نمودن لوله متصل به اتشگاه زماون تمیز نمودن ظرف می رسد. از نخ تمیز کننده لوله ای برای تمیز نمودن پیپ  “استفاده بنمایید و اون را به آرامی در اطراف، کناره ها و کف پیپ ظرف بکشید تا کثیفی ها تمیز شود.

مرحله هفتم

با  “استفاده از گوش تمیز کن لبه های پیپ را کاملاه تمیز بنمایید تا ماونده های چسبیده و و سیاهی ها کاملا تمیز شود. سپس از اونجام این عمل به راحتی میشود پیپ خود را به وسیله یک دونه پارچه با روغن زیتون برق بندازید.

این کار اختیاری می باشد و بعضی از پیپ کش ها از روغن برای تمیز کاری  “استفاده می کنند در صورت دوست داشتید میشود اون را امتحاون بنمایید.

نکته های مهم در تمیز نمودن پیپ که میبایست بداونید!

تمیز نمودن پیپ فرایند بسیار خاصی دارد و در بعضی از موارد هنگامی که از پیپ گراون قیمتی برای اسموک  “استفاده میبنماید حتما میبایست از وسایل مطمئن  “استفاده بنمایید تا به پیپ شما اسیب وارد نشود و به راحتی در طولاونی مدت بتواونید از اون  “استفاده بنمایید.

تمیز نمودن پیپ

نخ تمیز کننده مهم ترین وسیله در تمیز نمودن پیپ

تمامی اجزای پیپ به وسیله نخ تمیز می شود پس آشنایی با اون بسیار مهم  “است. نخ تمیز ننده پیپ به دو نوع نرم و زبر عرضه می شود و  “استفاده از کدام فرق می بنماید.

در صورت پیپ خود را پس از هر بار یا نهایتا دو بار  “استفاده تمیز می بنماید بهتر  “است ا.ز نخ نرم  “استفاده بنمایید در غیر این صورت بهتر  “است برای تمیزی بهتر از نخ زبر  “استفاده بنمایید.

و گونه ای از نخ های تمیز کننده از پل “استیک دونه ساخته شده اوند که خیلی زبر هستند. عمر  “استفاده از این نوع نخ ها در مقابل نخ ها نرم بیشتر  “است اما توصیه ما به شما این  “است که از این نخ های  “استفاده طولاونی نبنمایید.

و در صورت نمی خواهید. پیپ را به وسیله نخ تمیز بنمایید میشود از فرچه تمیز کننده لوله  “استفاده بنمایید .که برای لوله دهنی بیشتر توصیه میشه چون تواونایی بیشتر دارد.

مایع تمیز کننده پیپ

بیشتر ترکیب این مایع تمیز کننده از اتاونول می باشد و بقیه اون از موادی که تاثیر تمیز کنندگی را بیشتر می کنند .تشکیل داده  “است. و  “استفاده از مایع تمیز کننده دیفیوزر بسیار بهتر و تاثیر اون بیشتر می باشد و علاوه بر تمیز کنندگی کمک می بنماید .تا طعم تلخ و بوی بد پیپ از بین برود.

“استفاده از مایع تمیز کننده دیفیوزر بسیار راحت می باشد. بهتر  “است. مایع را از درون لوله اسپری بنمایید تا از سمت دیگر پیپ بیرون بریزد و سپس به کمک نخ اون را خشک بنمایید. همین کار را برای تمامی اجزای پیپ تکرا بنمایید و با نخ اون را تمیز بنمایید.

تراشیدن کیک دونه پیپ در  “استفاده طولاونی از اون بسیار مهم  “است!

سپس از چندین بار  “استفاده حتما همه شما متوجه کیک دونه بستن ناشی از  “استعمال توتن در پیپ خود شده اید. این کیک دونه به مرور زماون. و پس از  “استفاده های زیاد باعث می شود که طعم پیپ شما بسیار نامطلوب و تلخ شود. و ضخیم شدن اون باعث ترک برداشتن قسمت آتشگاه پیپ نیز می شود.

“استفاده پیپ تنها با یک دونه نوع توتون باعث می شود که کیک دونه حاصل از اون اونقدر بزرگ نباشد. و حتی تا قطر یک دونه ساونت ممکن  “است بتواونید اون را تحمل بنمایید اما توصیه ما به شما این  “است که پیپ خود را بتراشید.

برای این کار میبایست از دستگاه ریمر  “استفاده بنمایید. ریمر وسیله ای  “است. که برای تراشیدن درون آتشگاه  “استفاده می شود. پس از تمیز نمودن و تراش دادن آتشگاه پیپ حتما اون را کربنیزده نموده یا عسل بزنید.

تمیزکاری هر منزل ای، هم وقت زیادی می گیرد .و هم بسیار خسته کننده به نظر می رسد.برای این که منزل ای تمیزیزه داشته باشید و از طرفی همه وقت خود را نیز صرف شستن و سابیدن نبنمایید، بهتر  “است به دستورالعمل های این بخش از نکات منزل داری در نمناک دقت بنمایید.

تمیز کاری منزل

توصیه هایی برای اونجام کارهای منزل و تمیزکاری

  1. کارهای روتین تمیزکاری منزل خود را به طور روزاونه کنید.

در صورت کارهای روتین روزاونه خود را به طور مرتب کنید، طبیعتا کارهای منزل تاون از ابتدای امر قابل کنترل خواهد بود. و کار برایتاون ساده خواهد شد از طرفی منزل شما به قدر کافی تمیز و منظم باقی می ماوند.داشتن یک دونه روتین برای تمیزکاری منزل کمک بزرگی خواهد بود.

نکته مهم این  “است .خود را در یک دونه ریتم ساده از عمل تمیز نمودن و نظم دادن به منزل قرار دهید.این از مشخصه بارز خاونم هایی  “است  “است که منزل ای مرتب و منظم دارند. زماونی که این کار را کنید، دیگر کارهای مربوط به منزل داری به نظرتاون سخت و دشوار نمی آیند و زماون زیادی از شما نخواهند گرفت.

  1. پوشاک مخصوص تمیز کاری به تن بنمایید.

تجربه ثابت نموده  “است که پوشاکی که برای اونجام کارهای منزل یا هماون تمیزکاری به تن می بنمایید تاثیر بسیار زیادی بر روی فعالیت های شما دارد. حدس می زنید برای تمیز کاری در منزل چه مدل پوشاکی بهتر  “است بپوشید؟ یا بهتر  “است بگوییم چه سبکی پوشاک بپوشید ؟ راحت یا برعکس ؟ حقیقت این  “است که پوشاک های بیش از حد راحت به هیچ وجه ما را تشویق به اونجام کارهای منزل نمی کنند.

شاید برایتاون عجیب باشد ولی اکثر خاونم ها با پوشاک و کفش راحتی میلی به تمیز نمودن منزل ندارند و این پوشاک ها برایشاون حس تنبلی بیشتری ایجاد می بنماید به طوریک دونهه یک دونهی از اونها می گوید .“من وقتی پوشاک راحتی به تن دارم، پوشاک های زیادی را می تواونم درون ماشین پوشاک شویی بیاوندازم .اما به غیر این کار، هیچ کار دیگری در این حالت از من برنمی آید و ترجیح می دهم تمیزکاری منزل را به تاخیر بیاوندازم.

  1. زماون برای تمیز کاری منزل البته با تمرکز تعیین بنمایید.

حتما برای شما هم پیش امده. که موقع تمیز نمودن منزل وقتتاون را صرف کاری نموده اید که نمیبایست زماون به این زیادی را وقت صرف اون نمود. اختصاص دادن زماونی مشخص برای اونجام هر کار موجب می شود تا تمرکز خود را بر روی اونجام اون کار مشخص و البته مهم حفظ بنمایید .و چیزی حواس شما را پرت نبنماید.

  1. وسایل مربوط به تمیزکاری را در یک دونه مکاون مناسب قرار دهید.

نکته ای ساده ولی کاملا موثر و اون هم جمع نمودن لوازم تمیز کننده .در یک دونه جای مشخص ؛ مطمئن باشید در صورت در حال اونجام کاری در طبقه بالا باشید به وسیله ای در طبقه پایین نیاز پیدا بنمایید تمرکز خود را برای اونجام کارهای منزل از دست خواهید داد.

هماونطور که برای شما بارها اتفاق افتاده  “است در این شرایط بین راه و رسیدن به طبقه بالا شاید مشغول کار دیگری شوید و زماون از دستتاون در برود در صورتی که در صورت تمام وسایل مورد نیاز را در مکاون مناسبی قرار دهم دیگر نیازی به طی مسافتی نیست و بدون حواس پرتی میشود کارهایتاون را به سرعت کنید.

  1. در حالی که کارهای دیگر اونجام می دهید تمیزکاری بنمایید.

اونجام کارهای منزل داری و تمیزکاری هنگام و یا سپس از کارهای دیگر موجب صرفه جویی در زماون می شود. حتی در صورت در نگاه اول به نظر برسد که شما دائما در حال تمیزکاری هستید، اما این کار تبدیل به طبیعت ثاونویه شما شده و دیگر به این مسئله فکر نخواهید نمود.

  1. کارهای تمیزکاری را طبق یک دونه نظم منطقی کنید.

در صورت نیاز باشد که کل یک دونه اتاق یا کل یک دونه منزل را از بالا تا پایین تمیز بنمایید، فکر نمودن به یک دونه نظم منطقی در اونجام کارها بسیار مفید خواهد بود پس با دقت بیشتری نظم تمیزکاری منزل را دنبال بنمایید.

برای مثال، برخی از خاونم ها پیش از گردگیری جاروبرقی می کشند به این علت که در صورت این کار را به راه حلی دیگر اونجام دهند، .تمام منزل دوباره پر از گرد و غبار می شود چراکه سپس از کشیدن جاروبرقی دوباره گرد و غبار در فضا جمع می شود.

در جاهای دیگر منزل مثل آشپزمنزل هم این راه حل را اجرا بنمایید .و هرگز بدون نظم وارد تمیزکاری نشوید؛ نظم و ترتیب در اونجام کارهای منزل داری باعث می شود. تا شما اونرژی کم تری مصرف بنمایید. فراموش نبنمایید .که نظم و ترتیب در اونجام کارهای منزل داری باعث می شود تا شما اونرژی کم تری مصرف بنمایید

راه حل تمیز نمودن منزل

توصیه هایی مفید در زمینه اونجام کارهای منزل در حین و یا سپس از کارهای دیگر

دوش دوش را سپس دوش گرفتن تمیز بنمایید.

پس از شستن و مسواک زدن دنداون ها، سینک دستشویی را تمیز بنمایید.

پیش از اونجام کاری که چنداون فوری نیست ، تمام پوشاک های کثیف را درون ماشین پوشاکشویی بیاوندازید .تا حین اونجام کارهای دیگر پوشاک ها شسته شوند.

پوشاک ها را سریعا از خشک کن درآورید و اون ها را آویزاون بنمایید .و هرگز اونها را روی هم اونباشته نبنمایید.

قابلمه ها را سریعا پس از غذا پختن در آب قرار داده تا خیس بخورند.

پس از شام به سرعت میز غذاخوری را تمیز بنمایید. و بدون اونکه به سراغ نشستن روی مبل بروید دست به کار شوید تا شستشوی ظروف به تاخیر نیفتد. .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.