تمیزکاری خانه و نظافت خانه

آنچه در این مطلب می خوانید

pakdoon-20
شرکت خدمات نظافتی پاکدون

آموزش کامل تمیز نمودن کامپیوتر

کامپیوتر هم مثل تمام وسایل دیگر نیاز به نگهداری و تمیز کاری دارد. در صورت به کامپیوتر خود اهمیت ندهید قطعا از کارایی اون ک “استه خواهد و ممکن  “است حتی از کار افتاده شود. اما تمیز نمودن کامپیوتر هر چقدر هم که زماون نیاز داشته باشد میبایست اون را اونجام داد.

نسبت به محیط اطرافتاون، ممکن  “است در مقایسه با دیگراون به دفعات زیاد (یا کم) نیاز به تمیز نمودن کامپیوترتاون داشته باشید. در این زمینه مکاون قرار دادن کامپیوتر مهم می باشد. نگهداری کامپیوتر بر روی کف باعث می شود گرد و غبار، مو، سلول های پوست و پرزهای فرش به راحتی وارد اون شوند. اما در صورت کامپیوترتاون را بالاتر از کف اتاق قرار دهید (مثلا روی میز)، ذرات امکاون دسترسی کمتری به درون کامپیوتر را خواهند یافت.

در صورت نزدیک دونه کامپیوترتاون سیگار بکشید، خاکسترها و مواد شیمیاییِ سیگار می تواونند درون فن ها و دیگر نقاط کامپیوترتاون اونباشته شوند. تمیز نمودن کامپیوتر از این مواد در دوره های شش ماهه می تواوند عملنمود اون را افزایش دهد.

در صورت حیواون خاونگی دارید، نمی تواون موهایی که از پوست اون ها بر روی کف میریزد را ندیده گرفت. در این حالت بخش های درون کامپیوترتاون و بخصوص فن ها در معرض مسدود شدن توسط اون موها می باشند.

خوردن و یا آشامیدن در کنار کامپیوتر امری نامعمول نیست، اما آگاه باشد که در صورت اونجام چنین کارهایی می بایست بیشتر از پیش به تمیز نمودن کامپیوتر و دستگاه های جاونبی اش بها دهید.

تمام چیزی که می خواهیم بگوییم این  “است که در صورت مواردی که در بالا بداون ها اشاره شد، شامل حال شما می شوند، پیشنهاد می نماییم کامپیوترتاون را هر سه تا شش ماه یک دونهبار تمیز بنمایید. همیشه در صورت کامپیوترتاون بطور غیرمعمولی شروع به گرم نمودن نمود، اون را به منظور بررسی تجمع گرد و غبار و یا مو باز نموده و سپس اون را تمیز نمایید.

آماده نمودن کامپیوتر برای عملیات تمیز نمودن

هیچ گاه کامپیوترتاون را به هنگامی که راه حلن  “است و یا کابلی به اون متصل  “است باز نبنمایید. بسیار ایمن تر  “است که پیش از هر کاری تمام لوازم جاونبی از قبیل کابل های USB، کابل های صدا، کابل های تصویر(گرافیک دونه)، و بخصوص کابل برق را از کامپیوتر جدا بنمایید.

گاه سعی نبنمایید کامپیوتر را هنگامی که در مدارهایش الکتریسیته جریاون دارد تمیز بنمایید. مطمئن شوید که کابل برق جدا شده  “است.

اکنون کامپیوترتاون را به مکاونی که دارای تهویه مناسب  “است همچون حیاط و یا پارکینگ منتقل نمایید. توجه به این نکته مهم  “است، چون که در صورت درون کامپیوتر گرد و غبار اونباشته شده باشد تمام اون ها در محیط اطراف پرابنمایده خواهند شد. تنفس گرد و غباری که طی زماون اونباشته شده می تواوند برای سلامتی شما مضر باشد.

در صورت دارای محدودیت مکاونی هستید، یک دونه جاروبرقی (نه برای تمیز نمودن درون کامپیوتر) در کنارتاون قرار دهید چرا که برای  “استفاده های سپسی به اون احتیاج پیدا می بنمایید و در صورت نگراون تنفس گرد و غبار هستید، همواره میشود از یک دونه ماسک گرد و غبار ارزاون قیمت  “استفاده نمایید.

ابزار مورد نیاز 

پیش از این که شروع به باز نمودن کیس کامپیوتر بنمایید، نیاز خواهید داشت ابزار تمیز نمودنتاون را مهیا بنمایید. ما قویا توصیه می نماییم که از جاروبرقی  “استفاده نبنمایید.  “استفاده از جاروبرقی می تواوند باعث ایجاد بار ساکن شود، این بار می تواوند بطور بالقوه باعث سوختن قطعات مهم الکتریک دونهی مادربوردتاون (همچون کارت گرافیک دونه) و دیگر اجزای درون کامپیوتر شود. این ایده خوبی نمی باشد، پس خودتاون را از دردسر  “استفاده از جاروبرقی برهاونید و یک دونه قوطی هوای فشرده تهیه بنمایید.

در این جا چند ابزاری که برای تمیز نمودن کامپیوترتاون نیاز خواهید داشت ذکر شده اوند “

.  مجموعه سخت افزاری که دارای درایورهای پیچ شده باشد

.  قوطی هوای فشرده

.  پارچه ی تمیزکاری

.  بست پل “استیک دونهی (اختیاری)

.  قیچی (اختیاری)

.  پنبه گوش تمیز کن (اختیاری)

.  چسب حرارتی (اختیاری)

.  خودکار یا مداد (اختیاری)

اکنون که در مکاونی با تهویه مناسب و ابزار مورد نظرتاون قرار گرفته اید، می تواینم فرایند آماده سازی را با باز نمودن درب کیس کامپیوتر آغاز نماییم. کیس های کامپیوتر با هم تفاوت هایی دارند. در صورت تاکنون هرگز درب کیس تاون را باز ننموده اید و یا برای باز نمودن اون به زحمت افتاده اید از کتابچه راهنمای کامپیوترتاون  “استفاده نموده و یا بطور اونلاین در اینترنت راهنمای مخصوص به مدل کیس تاون را جستجو نمایید.

در این مرحله ممکن  “است مجبور باشید هر کابلی را از پنل جاونبی کیس جدا نمایید.

برای ساده تر نمودن فرایند تمیزکاری، بهتر  “است هر قطعه ای که می شود به راحتی جدا نمود را از کیس خارج بنمایید. بیشترِ کامپیوترهای رومیزی به شما اجازه می دهند رم ها، کارت های گرافیک دونه و هارد درایوها را خارج سازید.

ما توصیه می نماییم CPU را از مادربورد جدا نبنمایید، چون چسب حرارتی ای که برای اونتقال گرما از قسمت بالای پردازنده به فن مورد  “استفاده قرار گرفته نیاز دارد هربار که فن جدا می شود، مجددا جایگزین گردد. در صورت چسب حرارتی (یا هماون خمیر سیلیک دونهون) دارید و می خواهید CPU را جدا بنمایید، مطمئن شوید که توسط مالیدن الکل به روی مورد نظر و  “استفاده از یک دونه پارچه نرم، مابقی چسب حرارتی قدیمی ای که بر روی CPU به جا ماونده را تمیز نموده باشید. هنگامی که کامپیوتر را تمیز نمودید از یک دونه لایه ی تازه چسب حرارتی (یا هماون خمیر سیلیک دونهون)  برای چسباوندن فن  “استفاده نمایید.

بیشتر افراد نیاز ندارند CPU و فن CPU را جدا کنند. با توجه به این نکته که گرد و غبار به سختی می تواوند راه خود را به سمت سوکت CPU پیدا بنماید، جدا سازی اون چنداون منطقی نمی باشد. به هر برای، در صورت در حال تمیز نمودن کامپیوترتاون هستید چه دلیلی وجود دارد که همه ی راه ها را امتحاون نبنمایید؟ اونتخاب با خود شم “است.

شروع تمیز نمودن

برای آغاز فرایند تمیز نمودن، کار را با لوازم جاونبی ای که جدا نموده ایم شروع بنمایید. قوطی هوای فشرده تاون را بردارید و ماشه را فشار داده و جریاون هوای فشرده را به سمت قسمت هایی که گرد و غبارِ بیشتری اونباشته شده اوند رواونه سازید. هماونگونه که مشاهده می بنمایید در اطراف پورت های DVI مقدار زیادی گرد و غبار اونباشته شده. در صورت در حال تمیز نمودن کارت گرافیک دونهی هستید که فن دارد، برای این که در هنگام  “استفاده از هوای فشرده جلوی چرخش پره های فن گرفته شود میشود از یک دونه مداد یا خودکار برای ثابت نگه داشتن پرواونه فن  “استفاده بنمایید.

در ادامه نوبت به درون کیس کامپیوتر می رسد. اجازه دهید با زدودن ذرات گرد و غباری که احتمالا راهشاون را به درون اسلات رم پیدا نموده اوند، کار را شروع نماییم. قوطی هوای فشرده را در دست بگیرید و اون را به سمت یک دونه اسلات رم هدف بگیرید، ماشه را فشرده و نگه دارید، اون را به سمت پایین و تمامی روی اسلات حرکت دهید. این عمل را بطور جداگاونه برای هر اسلات تکرار بنمایید.

اکنون می خواهیم به سراغ تجهیزات بزرگترِ درون کیس همچون فن CPU و منبع تغذیه برویم. مجددا توصیه می شود برای جلوگیری از چرخش پره های فن به هنگام اسپری هوا از یک دونه خودکار و یا مداد  “استفاده نمایید. از قوطی هوای فشرده تاون برای از بین بردن تمامی ذرات گرد و غبار  “استفاده نمایید.

بدون شک در کف کیس تاون مقداری گرد و غبار اونباشته شده  “است. میشود با اسپری هوای فشرده و پرابنمایده نمودنشاون کار را شروع بنمایید. در صورت هنوز هم مقداری از اون ها به کیس چسبیده بود میشود برای زدودنشاون از یک دونه پارچه نم دار  “استفاده بنمایید. مطمئن شوید پارچه تاون خیس نباشد اما نم دار چرا. این گام را برای تمام گوشه های کیس تاون تکرار بنمایید تا میزاون گرد و غبار به حداقل رسیده و یا بطور کامل از میاون برود.

در نهایت، فراموش نبنمایید تمام فن ها، پورت ها و یا محفظه هایی همچون اون ها که در بالا اشاره شد، را تمیز بنمایید.

کابل ها را در درون کیس دسته بندی بنمایید

این گام اختیاری می باشد و برای کامپیوترهایی پیشنهاد می شود که بطور سفارشی مونتاژ شده اوند.  کابل های کامپیوترهایی که قطعاتشاون به طور مجزا سرهم بندی شده اوند برخلاف اون هایی که در کارمنزل های حرفه ای تولید شده اوند، از هماون ابتدا به گونه ای مناسب جایگذاری نشده اوند. بنابراین برای داشتن امنیت و نیز سازماوندهی بیشتر در درون کیس عالی ترین راه  “استفاده از بست های پل “استیک دونهی می باشد. مسلما شما مایل نیستید کابل های تاون درون فن CPU و یا دیگر فن های کامپیوتر گرفتار شوند.

برای شروع به یک دونه بسته از بست های پل “استیک دونهی نیاز خواهید داشت. اوندازه این بست ها اهمیتی ندارند چون که متناسب با نیازماون اونتهای اون ها را قطع خواهیم نمود. در این جا ما از بست های چهار اینچی  “استفاده نموده ایم.

در ابتدا کار را با قطع اتصال تمام اون کابل هایی که می خواهید به هم گره بزنید، آغاز نمایید. برای این که سپسا به هنگام جازدن کابل ها به مشکلی برنخورید میشود مکاون و رنگ کابل ها را یادداشت بنمایید.

هنگامی که کابل یا مجموعه ای از کابل های گروه بندی شده را برحسب تمایلتاون جدا نمودید، بست پل “استیک دونهی را به دورشاون پیچاونده و نوک باریک دونه اونتهایی اش را درون شکاف اونتهای بست قرار دهید. سپس بست را به وسیله کشیدن اونتهای باریک دونهش محکم بنمایید و تا اون جا ادامه دهید که سفت نمودن بیشتر مقدور نباشد. در اونتها نیز قیچی را برداشته و قسمت اضافی اون را جدا بنمایید.

این گام را تا اون جا که ممکن  “است در مورد کابل ها تکرار بنمایید. حال میشود کابل های دسته بندی شده را بگونه ای قرار دهید که تا حد امکاون در نظر نیایند و با این راه حل کاری بنمایید که درون کامپیوترتاون تمیزتر به نظر برسد.

نتیجه نهایی 

مجددا کابل ها به جای صحیحِ سوکت هایشاون متصل بنمایید. و به خاطر داشته باشید تمام لوازم جاونبی ای (از قبیل کارت گرافیک دونه و RAM) که پیشا جدا نموده بودید را مجددا در سوکت های مناسبشاون قرار دهید.

درون و بیرون کامپیوتر شما می بایست به خوبیِ یک دونه کامپیوتر نو به نظر برسد. ما در اونتهای این مقاله کامپیوترماون را از گرد و غبار، مو، ذرات پوست و دیگر کثیفی ها تمیز نمودیم. توجه نمایید که کابلهایتاون می بایست بگونه ای منظم مدیریت شده و به دور از فن ها و تجهیزات حساس نگهداری شوند. در صورت پیشا با موضوعِ گرم شدن کامپیوترتاون مواجه بودید، اکنون میبایست بداونید که این امر مربوط به گذشته بوده. و در اونتها یادآوری می نماییم برای افزایش راوندماون کامپیوترتاون، فراموش نبنمایید هر ۳ الی ۶ ماه یک دونهبار اون را تمیز بنمایید.

عالی ترین راه ها برای تمیز نمودن کاغذ دیواری منزل

کم کم منزل بازار گرم منزل تکاونی ها شروع شده  “است در صورتی که در پوشش سقف و یا دیوارهای منزل خود از کاغذ دیواری  “استفاده نموده اید برای منزل تکاونی نیازمند تمیز نمودن کاغذ دیواری و یا تعویض اون خواهید بود. بسته به نوع٬ جنس لایه های کاغذ و و چسب مورد  “استفاده در اون ها راه حل های متفاوتی برای شست و شوی کاغذ دیواری پیشنهاد می شود که توجه به اونها می تواوند عمر کاغذ دیواری را افزایش داده و هزینه تعویض و نیاز به خرید مجدد کاغذ دیواری را رفع بنمایید. براى اطلاع بیشتر در مورد نحوه صحیح اونتخاب کاغذ دیواری ها، مراقبت و تمیز نمودن اون ها با چیداونه همراه باشید “

چند نکته اساسی درباره نحوه تمیز نمودن کاغذ دیواری

تمیز نمودن کاغذ دیواری غیر قابل شستشو

طرز شستن کاغذ دیواری قابل شستشو

تمیز نمودن کاغذ دیواری

چند نکته اساسی درباره نحوه تمیز نمودن کاغذ دیواری

کثیفی ها را میبایست زود به زود از روی کاغذ دیوارى تمیز بنمایید چرا که ممکن  “است کثیفی پایدار شود. خاک روى کاغذ دیوارى را حد الامکاون زود تمیز بنمایید چرا ممکن  “است اون را بد رنگ بنماید و به مرور زماون اون را از جلا مى اوندازد.

کاغذ دیواری را از پایین به بالا تمیز بنمایید. برای کاغذهای نازک  “استفاده از آب گرم تمیز بدون صابون، توصیه می‏شود. برای کاغذهای قابل شست‌ و شوی ضخیم تر، از محلول آب و صابون ملایم  “استفاده بنمایید.

معمولا کثیفی‌ها با آب ولرم و صابون ملایم از بین مى رود و سپس با آب تمیزیزه اون را بشویید و با یک دونه پارچه آبگیر اون را خشک بنمایید، برای کثیفی‌هاى که عمیق تر  “است شما میبایست از تمیز کننده‌هاى قوی تر  “استفاده بنمایید. حتما سپس از ماده تمیز کننده شیمیایى از آب براى شست و شو  “استفاده بنمایید.

تمیزکاری منزل

شاید این مورد جزء وسایل تمیزکاری منزل به‌ حساب نیاید اما برای سروساماون‌دادن به وضعیت باغچه به یک دونه ماشین چمن‌زنی نیاز دارید. بسته به میزاون بودجه‌‌ای که دارید، میشود نوع برقی یا دستی این ماشین را تهیه بنمایید. به کمک این ماشین، در کمترین زماون و با صرف کمترین اونرژی، باغچه‌ای مرتب و زیبا خواهید داشت

آموزش تمیز نمودن پرندگاون خاونگی و قفس اونها

نگه داری از پرنده‌ها در منزل می‌تواوند بسیار سرگرم کننده و جالب باشد، اما مسئولیت‌های زیادی هم دارد. در صورت از طرفداراون پرنده‌های خاونگی هستید، میبایست بداونید که تمیزکاری اون‌ها کار راحتی نیست. در این مطلب راه حل‌های تمیز نمودن پرنده‌ های خاونگی، قفس و لوازم مربوط به اون‌ها آموزش داده شده  “است.

آموزش تمیز نمودن پرندگاون خاونگی و قفس اونها

آموزش تمیز نمودن پرندگاون خاونگی و قفس اونها

دوستداراون پرنده‌های خاونگی زحمت تمیز نمودن اون را هم به جاون می‌خرند و از داشتن پرنده‌های کوچک و بزرگ خود لذت می‌برند. پرنده‌های خاونگی مثل قناری، مرغ عشق، مرغ مینا، کاسکو، طوطی و دیگر پرنده‌ها در منزل نیاز به مراقبت ویژه دارند. علاوه بر اینکه میبایست به خورد و خوراک اون‌ها توجه بنمایید، میبایست مراقب تمیزکاری اون‌ها نیز باشید.

در این مطلب به شما می‌آموزیم چگونه با تمیز نمودن قفس و لوازم جاونبی به صورت مرتب و دوش نمودن هفتگی پرنده، او را از میک دونهروب و باکتر‌های مضر حفظ بنمایید و کار تمیز نمودن پرنده‌ های خاونگی را به عالی ترین نحو کنید تا پرنده‌ای شاد و سالم داشته باشید.

تمیز نمودن پرنده‌ های خاونگی و قفس اون‌ ها به صورت روزاونه

۱ .  ظرف غذای پرنده را هر روز با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید. سپس از تمیز شدن کامل ظرف غذا، اون را با یک دونه پارچه مناسب خشک بنمایید. یا میشود اون را در ماشین ظرف شویی بگذارید.

توجه “ در صورت فرصت ندارید به صورت روزاونه ظرف غذای پرنده را تمیز بنمایید، از ظرف‌های یک دونهبار مصرف  “استفاده نمایید.

۲ .  لوازم درون قفس مثل نرده‌ها، اسباب بازی پرنده، بند بازی و هر وسیله بازی که برای پرنده گذاشتید را از قفس بیرون آورده و با مایع ظرف شویی و آب شست و شو دهید و خشک بنمایید.

توجه “ وقتی می‌خواهید این وسایل را سر جای خود برگرداونید جای وسایل را عوض بنمایید تا پرنده را سرگرم بنماید و باعث تحرک بیشتر پرنده شود.

۳ .  کف پوش قفس پرنده را به صورت روزاونه تمیز بنمایید. بهتر  “است از کف پوش‌های پل “استیک دونهی  “استفاده بنمایید که قابل شستشو باشد. برخی قفس‌ها این امکاون را دارد که یک دونه سینی پل “استیک دونهی زیر اون قرار دهید و به راحتی اون را از قفس جدا نموده و بشویید.

اما در صورت فرصت شستشوی کف پوش قفس را ندارید، از روزنامه یا کف پوش‌های یک دونهبار مصرف  “استفاده بنمایید. چند لایه روزنامه کف قفس قرار دهید تا به خوبی آب و کثیفی‌های پرنده را جذب بنماید و راه نفوذ نداشته باشد.

توجه “ از روزنامه یا کاغذ باطله‌ای  “استفاده بنمایید که جوهر پس نمی‌دهد. چون جوهر روزنامه سمی  “است و ممکن  “است برای پرنده خطرناک باشد.

۴ .  با جارو برقی اطراف قفس پرنده را هر روز جارو بکشید تا خرده آشغال‌های غذای پرنده، پر و مواد دیگر را جمع بنمایید و محیط تمیزی داشته باشید. در صورت آب یا رطوبت از قفس پرنده به اطراف ریخته بود با پارچه خوب خشک بنمایید.

توجه “ برای اینکه پرنده خیلی محیط را کثیف نبنماید میشود یک دونه پارچه محافظ قفس پرنده از پرنده فراه حلی تهیه بنمایید و زیر قفس ببندید تا شاهد کثیفی کمتری باشید.

تمیز نمودن قفس پرنده‌ های خاونگی به صورت منظم

۱ .  یک دونه یا چند روز در ماه را برای تمیز نمودن اساسی قفس پرنده در نظر بگیرید. برای پرنده‌های تک در قفس کوچک تنها یک دونه بار در ماه تمیز کاری کافی  “است. اما در صورت پرنده بزرگ  “است یا چند پرنده را در یک دونه قفس بزرگ نگهداری می‌بنمایید، برای تمیز کاری چند روز در ماه را اونتخاب بنمایید.

۲ .  برای تمیز کاری اساس قفس، پرنده را از اون خارج بنمایید و یک دونه جای امن بگذارید. تمامی وسایل درون قفس را خالی بنمایید. همه قطعات را با آب گرم و مایع ظرف شویی خوب بشویید و خشک بنمایید.

۳ .  کف قفس را با یک دونه کاردک خوب تمیز بنمایید و همه مواد چسبیده به کف را ببنمایید و یا سنباده بکشید تا خوب تمیز شود. سپس با یک دونه پد شستشوی مناسب اون را بشویید.

۴ .  حالا قفس را درون دوش، تراس یا حیاط ببرید و کامل با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید و در اونتها آب کشی بنمایید.

۵ .  یک دونه اسپری ضد عفونی کننده از فراه حلگاه تهیه بنمایید. همه جای قفس را با اسپری خوب ضد عفونی بنمایید و سپس از ۱۰ دقیقه کاملا با آب بشویید. سپس با یک دونه پارچه نرم قفس را خشک بنمایید.

توجه “ برای ضد عفونی قفس میشود از ترکیب یک دونه لیواون سرکه سفید با دو لیواون آب هم بهره ببرید. یا با ترکیب سه فنجاون آب گرم و سه قاشق غذا خوری آب لیمو یک دونه ضد عفونی کننده عالی در منزل درست بنمایید.

۶ .  وقتی قفس و قطعات جاونبی اون خوب شسته و خشک شد، همه وسایل را سر جای خود برگرداونید.

توجه “ سعی بنمایید قفس پرنده را در جایی نزدیک دونه آشپزمنزل یا بخار آبی که دود و بو زیاد وجود دارد قرار ندهید، به این ترتیب هم به سلامت پرنده کمک می‌بنمایید و هم قفس دیر‌تر کثیف می‌شود.

دوش نمودن و تمیز نمودن پرنده‌ های خانگی

۱ .  دوش نمودن پرنده ماونند تمیز نمودن قفس بسیار مهم  “است. یک دونه سطل مناسب یا یک دونه حوضچه کوچک برای شستشوی پرنده با توجه به سایز پرنده تهیه بنمایید.

توجه “ در صورت پرنده پرواز می‌بنماید و دوباره به قفس برگرداوندن پرنده سخت  “است، سعی بنمایید در دوش یا درون خود قفس کار شستشو را کنید.

۲ .  درون ظرف را با آب گرم پر بنمایید و روی پرنده آب گرم بریزید. پر‌های پرنده را با شامپو مخصوص خوب شستشو دهید و آب کشی نمایید.

۳ .  حالا صبر بنمایید تا پرنده کامل خشک شود. میشود با یک دونه پارچه نرم به سریع‌تر خشک شدن پرنده کمک بنمایید.

توجه “ کار شستشوی پرنده را چند ساعت پیش از شب کنید، پیش اینکه پرنده بخوابد میبایست خشک شده باشد. خیس خوابیدن پرنده باعث بیماری و صدمه دیدن وی می‌شود.

آموزش تمیز نمودن روغن و چربی از کف آشپزمنزل

آشپزمنزل در هر منزل قلب تپنده منزل و خاونواده  “است. مادراون و همسراون با عشق و علاقه مشغول درست نمودن غذاهای لذیذ برای عزیزاونشاون می شوند. سرخ نمودن مواد خوراکی و پخت و پز در کنار خود ممکن  “است یک دونهسری از بهم ریختگی ها و ایجاد کثیفی ها در کف و دیوارهای آشپزمنزل به همراه داشته باشد. یک دونهی از کثیفی های ایجاد شده در آشپزمنزل کثیفی روغن در کف آشپزمنزل  “است که در صورت با مهارت و آبعضی اوقات اقدام به تمیز نمودن روغن از کف آشپزمنزل بنمایید هیچ اثری از اون باقی نخواهد ماوند. تمیز نمودن روغن و چربی از کف آشپزمنزل با راه حل‌های ساده تجربه بنمایید.

آموزش تمیز نمودن روغن و چربی از کف آشپزمنزل

آموزش تمیز نمودن روغن و چربی از کف آشپزمنزل

تمیز نمودن کثیفی های روغن از کف آشپزمنزل سرامیک دونه

آشپزمنزل هایی که کف اونها از سرامیک دونه پوشیده شده در هنگامی که با روغن ها و یا در اثر سرخ نمودن مواد خوراکی چرب می شوند، بهتر  “است ابتدا با یک دونه پارچه مخصوص که نه زبر و خشن باشد که باعث ایجاد خش شوند و نه اونقدر لطیف و نرم باشند، با آب ولرم بشوییم. چناونچه کثیفی قدیمی باشد و به راحتی تمیز نشود، میشود از محلول آب و صابون و یا جوش شیرین و سرکه  “استفاده بنمایید و سپس از شستن اون را با پارچه خیس دیگر تمیز نمایید. با این راه حل کثیفی های چربی از کف آشپزمنزل به راحتی تمیز شده و درخشندگی و زیبایی به سرامیک دونه های آشپزمنزل می دهد.

تمیز نمودن کثیفی های روغن از کف آشپزمنزل فرش دار

در صورت شما در کف آشپزمنزل خود فرش پهن نموده باشید و روغن بر روی اون بریزد، تمیز نمودن اون بسیار دشوار  “است و میبایست تمیز نمودن کف آشپزمنزل را در چندین مرحله کنید.

بهتر  “است کثیفی روغن بر روی فرش را هرچه سریع تر تمیز بنمایید تا کهنه و خشک نشود؛ چراکه هرچه زماون بگذرد از بین بردن کثیفی سخت تر خواهد شد. پیش از هرچیز در هنگام تمیز نمودن روغن از کف آشپزمنزل فرش دار، یک دونه پارچه پارچه ای کاغذی بر روی کثیفی روغن بیاوندازید. مراقب باشید پارچه را به صورت افقی روی فرش نکشید که کثیفی به بخش های دیگر فرش نیز سرایت بنماید.

در مرحله سپس میشود حلال های کثیفی روغنی را از فراه حلگاه های بزرگ تهیه نموده و روی کثیفی روغنی ریخته و کمی با آب ولرم هماون منطقه را بشویید. سپس از اون میشود با یک دونه مسواک، جوش شیرین و یا نش “استه ذرت بر روی محل لک شده بکشید تا کاملا رطوبت و چربی از فرش گرفته شود و به راحتی فرش شما تمیز و تمیز گردد.

در آخر کار جاروبرقی بر روی فرش بکشید تا ذرات باقی ماونده روی فرش نیز تمیز شود. ناگفته نماوند که راه حل های مختلفی برای تمیز نمودن روغن از کف آشپزمنزل نیز وجود دارد که مطلب گفته شده تنها یک دونه راه حل از اون ها بود.

تمیز نمودن روغن از کف آشپزمنزل های پارکت دار

اولین نکته برای تمیز نمودن آشپزمنزل های پارکت دار این  “است که کیفیت پارکت آشپزمنزل خوب باشد تا بتواون اون را به راحتی شست و کثیفی زدایی نمود. تمیز کننده های صابونی مخصوص سطوح چوبی برای کثیفی زدایی از روی پارکت ها مناسب  “است. این نکته را مورد توجه داشته باشید که با تمیز کننده های سطوح معمولی، نمیشود پارکت های آشپزمنزل را بشویید؛ چرا که باعث آسیب به پارکت کف آشپزمنزل می شود. مواد شستشوی مخصوص را در خریداری نموده و با پارچه مناسب به تمیز نمودن روغن از کف آشپزمنزل پارکت شده بپردازید.

روغن ها در صورت به مدت طولاونی بر روی سطوح پارکت باقی بماونند، به مرور سبب ورقه ورقه شدن صفحات اون می شوند. در نتیجه هرچه سریعتر روی کثیف شده را تمیز بنمایید.  “استفاده از سرکه برای برطرف شدن کثیفی بر روی روی پارکت اصلا مناسب نیست.

نکات کلی در از بین بردن کثیفی های چربی

نکته بسیار مهم در اونواع سطوح که با روغن کثیف شده این  “است که در اسرع وقت تمیز شوند. پس بهتر  “است پس از هر بار سرخ نمودن مواد خوراکی و یا ریختن روغن روی کف آشپزمنزل اون را تمیز نماییم.

دومین نکته مهم در تمیز نمودن روغن از کف آشپزمنزل، اونتخاب مایع مناسب شستشو نسبت به مدل کف آشپزمنزل  “است. هر رویی را میبایست با مواد مناسب خودش شستشو دهیم.

سومین نکته اینکه در مناطق کوچک و یا مناطقی که دسترسی شستشو ندارید، میشود از آرد  “استفاده بنمایید. آرد سبب جذب روغن شده و به راحتی تمیز می شود. در درزهای سرامیک دونه ها و جاهایی که روغن ریخته میشود مقداری آرد بپاشید و به راحتی اونجا را تمیز بنمایید.

خانه داری

عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

همه خاونم‌ها دوست دارند که منزل‌شاون‌ همیشه برق بزند و تمیز باشد. برای برآورده‌شدن این خو “استه، به‌ویژه در صورت بچه‌هایتاون کم‌سن هستند، میبایست یک دونه ابرقهرماون با قدرت جادویی باشید؛ چراکه تمیز ماوندن منزل با حضور بچه‌ها معمولا نشدنی به ‌نظر می‌رسد. در طول هفته، خاونم‌ها ساعات زیادی را برای تمیز نمودن منزل صرف میک دونهنند. در صورت با ترفندهای منزل داری و برخی نکات تمیزکاری منزل آشنا باشید،

کارها سرعت می‌گیرند. وسایل تمیزکاری منزل هم نقش مهمی در افزایش سرعت کار و نتیجه‌ نهایی دارند؛ پس بهتر  “است اونها را با دقت اونتخاب بنمایید. تنوع چشمگیر وسایل تمیزکاری برقی و غیربرقی از فرچه‌های مخزن‌دار گرفته تا جاروهای رباتیک دونه، به شما این امکاون را می‌دهند که از تمیزنمودن منزل لذت ببرید و زماون بیشتری برای رسیدگی به بچه‌ها و سایر کارها در اختیار داشته باشید. در این مقاله، با فهرستی از ضروری‌ترین و کاربردی‌ترین وسایل تمیزکاری منزل آشنا خواهید شد. در صورت قصد خرید وسایل تمیزکاری را دارید، پیش از خرید، نبعضی اوقات به این فهرست بیندازید.

تمیزکاری منزل

، با سطوح مختلفی از ظروف آشپزمنزل گرفته تا فرش و شیشه‌ها سروکار دارید. برای اینکه هرکدام از این سطوح را به عالی ترین نحو و بدون آسیب‌‌زدن به اونها تمیز بنمایید، میبایست برای هر رویی، وسیله مناسب هماون روی را به کار ببرید.

۱. اسکاچ تفلون و چدن

ظروف تفلون و چدن روکش حساسی دارند. همه می‌داونیم که ساییدن این ظروف با سیم ‌ظرف‌شویی راه حل درستی نیست؛ پس با وجود این مسئله، با کثیفی‌های سرسخت چه نماییم؟ در صورت برای شست‌وشوی این ظروف از اسکاچ‌های خیلی زبر و یا سیم ظرف‌شویی  “استفاده بنمایید، روکش اونها دچار آسیب و خش خواهد شد.

پیش از خرید اسکاچ حتما این نکات را بداونید

بهتر  “است برای شست‌وشوی روی درونی این ظروف، تا جایی که امکاون دارد، از اسکاچ‌های ابری نرم  “استفاده بنمایید. برای برطرف‌نمودن کثیفی‌های مقاوم، بهتر  “است از وسایل غیرساینده کمک بگیرید. برای شست‌وشوی ظروف روکش‌دار میشود از اسکاچ‌ توری یا اسکاچ ضدخش مناسب برای تفلون و چدن  “استفاده بنمایید.

نمونه اسکاچ ابری نرم را ببینید

۲. دستکش اسکاچ‌دار

دستکش اسکاچ‌دار یک دونه وسیله تمیزکاری خلاقاونه  “است. در قسمت کف دست‌ها در این دستکش، پرزهایی وجود دارند که مثل اسکاچ عمل میک دونهنند. با  “استفاده از این دستکش، هنگام شست‌وشو، تمیزکاری وسایل آشپزمنزل و دیگر سطوح، نیازی به نگه‌داشتن اسکاچ در دست ندارید.

عکس دستکش اسکاچ‌دار را ببینید

۳. کفش تمیزکننده کف

کفش تمیزکننده کف  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

پیش از خرید کفش روفرشی این ۱۱ نکته را بداونید

با پوشیدن این کفش‌ها، قدم بزنید و تمیزکاری بنمایید. در قسمت بیرونی کف این کفش‌ها نوعی الیاف میک دونهروفایبر وجود دارد که در حین راه‌رفتن، کف زمین را گردگیری می‌بنماید.

۴. مسواک

برس‌های سایز بزرگ کارایی لازم را برای تمیز نمودن درزهای کم‌عرض ندارند. درچنین مواردی یک دونه مسواک معمولی کلید حل مشکل  “است.

مقایسه مسواک برقی و معمولی؛ نکاتی که میبایست در این باره بداونید

میشود از یک دونه مسواک کهنه برای تمیزنمودن کناره‌های لگن ظرف‌شویی و راه حلویی، لابه‌لای کاشی‌ها و سایر درزها و شکاف‌های منزل  “استفاده بنمایید. برای دسترسی راحت به برخی قسمت‌ها میشود سر مسواک را با کمک حرارت خم بنمایید.

۵. برس شست‌وشوی مخزن‌دار

صرف زماون برای ریختن مایع مایع شستشو روی برس و تکرار این کار خسته‌کننده  “است. برس شست‌وشوی مخزن‌دار هماون‌طور که از نامش پید “است، مخزنی دارد که میشود مواد مایع شستشو را درون اون بریزید. هربار که نیاز باشد، با فشردن شستی روی مخزن برس، مایع مایع شستشو را روی روی برس پمپاژ بنمایید.

مشاهده نمونه پرفراه حل برس شستشوی مخزن‌دار

۶. فرچه شست‌و‌شوی چندمنظوره

فرچه چندمنظوره  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

فرچه‌ شست‌وشوی چندمنظوره برای تمیزنمودن فرش، فرش، کاشی و سرامیک دونه قابل‌ “استفاده  “است. فرم دسته این‌ نوع فرچه به‌گونه‌ای طراحی شده  “است که دست شما هنگام  “استفاده از اون اذیت نمی‌شود.

۷. پرزگیر موی حیوانات

وجود موی حیواون خاونگی روی زمین، یک دونهی از دغدغه‌های صاحباون حیواون خاونگی  “است. در صورت حیواون خاونگی دارید، می‌داونید که جمع‌نمودن موی حیواونات خاونگی از روی زمین یا مبل با جاروبرقی دشوار  “است؛ از طرف دیگر، این کار ممکن  “است عملنمود جاروبرقی را دچار مشکل بنماید. برای جمع نمودن موی حیواونات خاونگی از روی فرش و دیگر سطوح، بهتر  “است از پرزگیرهای مخصوص موی حیواونات خاونگی  “استفاده بنمایید.

لینک خرید پرزگیر موی حیواونات خاونگی

دستگاه پرزگیر پوشاک چیست و چه کاربردی دارد؟

۸. برس توالت‌شوی

برای تمیزنمودن ظرف توالت و قسمت‌هایی که دسترسی به اونها دشوار  “است، از برس مخصوص شست‌وشوی توالت  “استفاده بنمایید. دسته بلند و برس گرد این وسیله تمیزکاری و تمیزنمودن ظرف توالت را بسیار راحت می‌بنماید

۵ نکته مهم که میبایست پیش از خرید پارچه توالت بداونید

۹. برس باربیک دونهیو و سیخ کباب

تمیز‌نمودن کثیفی‌های دود، روغن و غذای سوخته از روی باربیک دونهیو و کباب‌پز، بدون داشتن وسایل مناسب، کاری دشوار و وقت‌گیر  “است. بهتر  “است برای این کار یک دونه برس تمیزکاری باربیک دونهیو داشته باشید. برس‌ باربیک دونهیو یک دونه وسیله چندکاره  “است و چند سری‌ مختلف روی اون قرار دارد. سری اسکاچی، فرچه‌ای و تیغه‌ای برای تمیز نمودن کامل دیواره‌ها و کف باربیک دونهیو و حتی سیخ‌‌های کباب  “استفاده می‌شوند.

نمونه برس مخصوص باربیک دونهیو و سیخ کباب را ببینید

۱۰. گردگیر رادیاتور

گردگیر رادیاتور  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

تمیز‌نمودن گردوغبار میاون پره‌های رادیاتور طاقت‌فرس “است. بهتر  “است برای سرعت‌گرفتن کار، یک دونه گردگیر رادیاتور تهیه بنمایید. شکل خاص این وسیله به شما کمک می‌بنماید تا به‌راحتی قسمت‌های دور از دسترس رادیاتور را تمیز بنمایید.

۱۱. ژل تمیز‌کننده صفحه‌کلید

ژل تمیز‌کننده صفحه کلید یک دونه ایده بسیار ساده اما مؤثر برای تمیز نمود صفحه‌کلید  “است. این ژل به‌علت اونعطاف‌پذیری بالا و حالت چسبنده، کثیفی‌ها و گردوغبار را به‌راحتی از شیارهای صفحه کلید کامپیوتر و تلفن خارج می‌بنماید.

نمونه ژل تمیزکننده صفحه‌کلید را ببینید

۱۲. برس شست‌وشوی دسته‌بلند

برای تمیز نمودن جاهای دور از دسترس در منزل، داشتن یک دونه پارچه و یک دونه مایع شستشو کافی نیست. برای تمیزنمودن قسمت‌های درونی لوله‌ها، گوشه‌های در و پنجره یا واون و راه حلویی بهتر  “است از برس شست‌وشوی دسته‌بلند  “استفاده بنمایید.

۱۳. فرچه سیمی

این نوع برس با دسته پل “استیک دونهی و رشته‌های سیمی فولادی بیشتر برای سابیدن کثیفی‌های سخت از روی سطوح سنگی یا فلزی کاربرد دارد.

۱۴. برس شیشه‌شوی

برس شیشه شور  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

شست‌وشوی قسمت درونی بطری‌هایی که گردن باریک دونهی دارند، با وسایل معمولی شست‌وشو، زماون‌بر و طاقت‌فرسا  “است. برای شست‌وشوی کامل بطری‌ها و جلوگیری از تجمع باکتری در درون اونها، بهتر  “است از برس شیشه‌شوی  “استفاده بنمایید. اوندازه این برس‌ها معمولا متفاوت  “است. اوندازه برسی که برای شست‌وشوی بطری اونتخاب می‌بنمایید، میبایست متناسب با اوندازه بطری‌ باشد.

۱۵. اسفنج جادویی

اسفنج جادویی وسیله‌ای  “است که روی نسبتا زبر اون تمیز‌نمودن کثیفی‌های مقاوم از روی سطوح مختلف را برای شما راحت می‌بنماید. این اسفنج به‌گونه‌ای طراحی شده  “است که زبر بودن اون آسیبی به سطوح وارد نمی‌بنماید. برای تمیز‌نمودن نقاشی‌های کودکتاون از روی دیوار سالن پذیرایی، هیچ وسیله‌ای به‌اوندازه این اسفنج مناسب نیست.

۱۶. پارچه میک دونهروفایبر

پارچه‌های میک دونهروفایبر یک دونهی از وسایل ضروری برای تمیزکاری هستند. مقرون‌به‌صرفه و کاربردی‌بودن این پارچه‌ها، علت اصلی محبوبیت اونها در میاون خاونم‌های منزل‌دار  “است. قابلیت  “استفاده مجدد، ایجاد ننمودن خش روی سطوح و قدرت جذب و دوام زیاد، از ویژگی‌های برجسته پارچه‌های میک دونهروفایبر  “است.

۱۷. پارچه پارچه‌ای

پارچه پارچه‌ای در تمیزکاری منزل، حکم آچارفراونسه را دارد. همیشه هنگام تمیزکاری، تعدادی پارچه پارچه‌ای تمیز دم دست داشته باشید. بهتر  “است رنگ راه حلن این پارچه‌ها را تهیه بنمایید؛ چراکه خیلی زود کثیفی و کثیفی را نشاون می‌دهند و شما میشود به‌موقع اونها را بشویید و ضدعفونی بنمایید.

لینک خرید پارچه پارچه‌ای با قیمت عالی

۱۸. پارچه میک دونهروفایبر اسپاگتی

پارچه اسپاگتی  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

این پارچه یک دونهی از کاربردی‌ترین وسیله‌ها برای تمیز‌نمودن غبار، جرم و لک از روی سطوح  “است. امکاون شست‌وشوی سریع و قدرت جذب بالای این پارچه، کار تمیزکاری سطوح را به‌خوبی راه می‌اوندازند.

۱۹. گردگیر

در صورت همین دیروز تمام منزل‌ را گردگیری نموده‌اید، اما امروز پیش از آمدن مهماون‌ها، می‌بینید که روی میزها و قاب‌عکس‌ها گردوغبار نشسته  “است، کافی‌ “است از یک دونه گردگیر برای تمیز‌نمودن سریع غبار سطوح  “استفاده بنمایید. در ساخت گردگیرها، معمولا از پر پرندگاون یا الیاف مصنوعی  “استفاده می‌شود که گردوغبار را جذب میک دونهنند. این وسیله‌ها راه‌حل خوبی برای غبارروبی سریع هستند.

۲۰. تمیزکننده ماکروفر اونگری ماما

در صورت از پس کثیفی‌های چربی قدیمی روی دیواره‌های ماکروفر برنمی‌آیید، این راهکار جالب را امتحاون بنمایید. مقداری سرکه و آب را درون یک دونه تمیزکننده ماکروفر اونگری ماما بریزید؛ سپس اون را درون ماکروفر قرار دهید و ماکروفر را راه حلن بنمایید. با این راه حل در عرض چند دقیقه از شر کثیفی‌های سرسخت چربی خلاص خواهید شد.

۲۱. فیلتر رسوب‌گیر کتری

جرم‌های آهکی کف کتری منظره جالبی ندارد؛ از طرف دیگر، این جرم‌ها مزه و بوی آب درون کتری را خراب میک دونهنند. در صورت املاح آهکی آب منطقه شما زیاد  “است و همیشه با رسوب آهکی کتری دست به گریباون هستید، برای حل این مشکل از فیلتر رسوب‌گیر کتری کمک بگیرید.

وسایل تمیزکاری کف و دیوار

تمیزکاری کف  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

برای اینکه هنگام تمیزکاری دیوار یا کف منزل به بدن خود آسیب نزنید و در آینده گرفتار کمر‌درد نشوید، از همین‌الاون، به ‌فکر باشید و برای تمیزکاری این قسمت‌‌ها از وسایل مخصوص و مناسب  “استفاده بنمایید.

۲۲. زمین‌شوی آب‌پاش‌دار

زمین شوی آب‌پاش‌دار یک دونه وسیله تمیزکاری کاربردی  “است که روی دسته اون، یک دونه مخزن آب نصب شده  “است. شما میشود آب و مواد مایع شستشو را درون این مخزن بریزید. اهرمی که در قسمت بالایی دسته زمین‌شوی تعبیه شده  “است، اسپری‌نمودن آب را هنگام تمیزنمودن زمین راحت می‌بنماید.

۲۳. سطل و زمین‌شوی

شست‌وشو و گرفتن آب اضافی زمین‌شوی‌های معمولی دشوار  “است. برای حل این مشکل، میشود از ست‌های سطل و زمین‌شوی  “استفاده بنمایید. هر زماون که نیاز به شست‌وشوی زمین‌شوی داشته باشید، کافی‌  “است سر تی را درون قسمت آبکشی سطل قرار دهید. بخش خشک‌کن سطل نیز آب اضافی تی را می‌گیرد. با کمک این وسیله، شست‌وشو و خشک‌نمودن زمین‌شوی، در زماون کوتاهی ممکن می‌شود. این وسیله، در اکثر موارد، چرخ‌هایی دارد که جابه‌جایی اون را راحت میک دونهنند.

نکات مهم برای خرید سطل و زمین شوی چرخشی

لینک خرید سطل و زمین‌شوی

۲۴. تی با قابلیت کاهش و افزایش طول

دسته این مدل تی‌ها تلسکوپی  “است؛ یعنی امکاون کاهش یا افزایش طول دسته وجود دارد. این قابلیت در دسته تی، به شما کمک می‌بنماید که بدون نیاز به خم و ر “است‌ شدن، سطوحی مثل واون یا کاشی‌های خدمات‌بهداشتی را تمیز بنمایید.

قسمت سری برخی از این تی‌ها تاشو و متحرک  “است. این ویژگی هنگام تمیزنمودن جاهایی مثل زیر اجاق‌گاز یا کابینت، کار شما را راحت می‌بنماید. دسته این تی‌ها قابل‌تعویض  “است. بد نیست که برای اطمیناون، همیشه در اونبار، یک دونه دسته تلسکوپی یدک داشته باشید.

۲۵. تی آب‌جمع‌کن

آب‌جمع‌کن  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

داشتن این وسیله برای خشک‌نمودن روی زمین، دیوار و شیشه‌ها سپس از شست‌وشو، ضروری  “است. هنگام  “استفاده از تی آب‌جمع‌کن، مراقب باشید که تیغه پل “استیک دونهی اون آسیب نبیند. زماونی که تی شما مثل روز اول از پسِ خشک‌نمودن سطوح برنیاید، وقت خرید یک دونه تی جدید رسیده  “است.

۲۶. جارو و خاک‌اونداز

جارو و خاک‌اونداز از ملزومات اصلی تمیزکاری در هر منزل‌ای  “است. بهتر  “است باتوجه‌به نیازتاون، یک دونه ست جارو و خاک‌اونداز سبک و خوش‌دست برای تمیزنمودن کف منزل تهیه بنمایید. برخی از مدل‌های جارو و خاک‌اونداز دسته بلندی دارند که شما را از خم و ر “است شدن به هنگام تمیزکاری، بی‌نیاز میک دونهنند.

۲۷. تی شیشه‌شوی

با کمک یک دونه تی شیشه‌شوی، میشود به‌راحتی کثیفی‌ها را از روی شیشه‌های در و پنجره تمیز بنمایید.

برای دسترسی به قسمت‌های بالای پنجره، میشود سری تی را روی دسته‌های تلسکوپی مخصوص سوار بنمایید. برای راحتی کاربر در حین تمیزکاری، روی دسته برخی از مدل‌های تی شیشه‌شوی، یک دونه مخزن مواد مایع شستشو تعبیه می‌شود.

۲۸. سطل تمیزکاری تاشو

سطل‌های تمیزکاری تاشو به‌گونه‌ای طراحی شده‌اوند که با کشیدن دسته به‌سمت بالا، به‌شکل یک دونه سطل در می‌آیند و با فشاردادن به‌سمت پایین جمع می‌شوند؛ پس فضای کمی در قفسه اشغال میک دونهنند و حمل اونها راحت  “است. جنس این سطل‌ها معمولا از سیلیک دونهون  “است؛ به همین دلیل، تمیزنمودن اونها کار راحتی  “است.

۲۹. آب‌پاش دستی

برای اسپری‌نمودن آب یا مایعات مایع شستشو‌ روی سطوح، حتما یک دونه یا چند آب‌پاش دستی در منزل داشته باشید. این وسیله ارزاون و بسیار پرکاربرد  “است.

۳۰. تمیز‌کننده مغناطیسی شیشه دوجداره

این وسیله با کمک نیروی مغناطیسی گرد و غبار قسمت میاونی و کثیفی‌های شیشه‌های دوجداره را به‌خوبی تمیز می‌بنماید. برای گرفتن نتیجه بهتر میبایست مدل شیشه‌تمیزن را با توجه به ضخامت شیشه اونتخاب بنمایید. این وسیله می‌تواوند دو طرف شیشه را هم‌زماون تمیز بنماید.

۳۱. جارو دستی

جارودستی یا جارو نپتون برای وقت‌هایی که حوصله جاروبرقی کشیدن ندارید، گزینه خوبی  “است. این وسیله کوچک،کاربردی و سبک  “است و نیازی به برق ندارد. برخی از مدل‌های جارو نپتون دسته بلندی دارند که کار تمیزکاری سطوح را برای شما راحت‌تر می‌بنماید.

۳۲. فیلتر کف‌شوی دوش

جمع‌شدن مو و آشغال روی کف‌شوی دوش، ماونع ردشدن آب می‌شود. تمیزنمودن کف‌شوی دوش در این شرایط، کاری دشوار و مشمئزکننده  “است. برای پیشگیری از این مشکل، بهتر  “است از یک دونه فیلتر کف‌شوی  “استفاده بنمایید. شکل سبدماونند این فیلتر، با هدایت آشغال‌ها به درون فیلتر، ماونع مسدودشدن مسیر آب می‌شود.

مایع شستشو‌ها و تمیز‌کننده‌ها

مایع شستشو ها  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

در تمام مراحل تمیزکاری منزل، مایع شستشو‌ها همراه شما هستند. برای تمیز‌ و ضدعفونی‌نمودن برخی سطوح، مثل لوازم الکتریک دونهی یا فرش و فرش حتما از مایع شستشو‌های مخصوص  “استفاده بنمایید.  “استفاده از مایع شستشو مخصوص تأثیر بیشتری روی برطرف‌نمودن کثیفی‌ها خواهد داشت. مایع شستشو‌های مخصوص از آسیب‌دیدن روی یا وسیله مورد‌نظر جلوگیری میک دونهنند.

۳۳. تمیز‌کننده گوشی و کامپیوتر

صفحه گوشی‌های همراه و صفحه‌کلید تلفن و کامپیوتر، یک دونهی از آلوده‌ترین مکاون‌ها هستند. ازطرفی، وسایل الکتریک دونهی بسیار حساس هستند و از طرف دیگر، پارچه‌های معمولی گردوغبار و کثیفی‌های این سطوح را به‌طور کامل تمیز نمیک دونهنند؛ بنابراین بهتر  “است به‌سراغ وسایل مخصوص این‌ کار بروید. کیت‌های تمیزکننده مخصوص کامپیوتر و گوشی گزینه راحت و مطمئنی برای تمیز‌نمودن گوشی و کامپیوتر هستند.

۳۴. تمیز‌کننده چندمنظوره

به‌جای خرید مایع شستشو‌های مختلف برای سطوح مختلف، با خرید یک دونه تمیز‌کننده چندمنظوره، میشود کثیفی‌ها و گردوغبار سطوح مختلف را تنها با یک دونه ماده تمیز‌کننده تمیز بنمایید، ازجمله روی کابینت‌ها، روی وسایل برقی، شیشه‌ها و روی اجاق گاز  “استیل.

۳۵. اسپری تمیز‌کننده سرامیک دونه

“استفاده از مواد مایع شستشو معمولی برای شست‌وشوی سطوح سرامیک دونهی، ممکن  “است باعث ایجاد کثیفی مقاوم روی روی شود؛ بنابراین ‌بهتر  “است برای تمیزنمودن و برق‌اونداختن سطوح سرامیک دونهی، مثل کف منزل و آشپزمنزل یا راه‌پله، از یک دونه اسپری تمیز‌کننده مخصوص سرامیک دونه  “استفاده بنمایید.

۳۶. اسپری کثیفی‌بر مبل و فرش

کثیفی‌بر فرش  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

کثیفی چای و مواد غذایی یا کثیفی جوهر روی فرش و مبل، نمای خوبی ندارد و آزاردهنده  “است. برای تمیز نمودن کثیفی لاک از روی فرش، فرش یا مبل بهتر  “است از کثیفی‌‌بر مخصوص این سطوح  “استفاده بنمایید. کافی  “است مقداری از مایع کثیفی‌بر را روی کثیفی اسپری بنمایید و سپس از چند دقیقه، اون را تمیز بنمایید.

۳۷. اسپری تمیز‌کننده گاز، ماکروفر و باربیک دونهیو

اسپری تمیز‌کننده گاز، ماکروفر و باربیک دونهیو به شما کمک می‌بنماید تا کثیفی‌های سرسخت غذا و روغن را به‌سرعت از روی اجاق گاز، باربیک دونهیو یا درون ماکروفر تمیز بنمایید.

۳۸. پودر جرم‌گیر ماشین پوشاک‌شویی و ظرف‌شویی

ماشین ظرف‌شویی و ماشین پوشاک‌شویی دو همراه وفادار خاونم‌های منزل‌دار هستند. باتوجه‌به اینکه ممکن  “است محفظه درونی ماشین ظرف‌شویی یا پوشاک‌شویی به‌علت رسوب چربی‌ها یا املاح موجود در آب جرم بگیرد، بهتر  “است گاه‌به‌بعضی اوقات برای جرم‌گیری و تمیز نمودن ماشین ظرفشویی خود وقت بگذارید.  “استفاده از پودر جرم‌گیر ماشین پوشاک‌شویی و ظرف‌شویی، راه‌حل خوبی برای برطرف‌نمودن رسوب ماشین و افزایش کارایی اون  “است.

۳۹. کثیفی‌بر و بوگیر ادرار حیوانات

حیواونات خاونگی بسیار دوست‌داشتنی و سرگرم‌کننده هستند اما بی‌شک کثیفی و بوی ادرار یا سایر ترشحات حیواونات خاونگی مثل سگ و گربه برای شما و اطرافیاون خوشایند نیست. برای حل این مشکل، حتما در منزل، یک دونه کثیفی‌بر و بوگیر ادرار حیواونات داشته باشید تا هر زماون که نیاز بود، برای کثیفی‌گیری، رفع بوی بد و ضدعفونی سطوح از اون  “استفاده بنمایید.

وسایل تمیزکاری برقی

وسایل تمیزکاری برقی  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

قدرت وسایل برقی را در افزایش سرعت و کیفیت تمیزکاری منزل دست‌کم نگیرید. تهیه برخی از این وسایل تمیزکاری منزل ضروری  “است.

۴۰. جاروبرقی

وجود یک دونه جاروبرقی برای تمیزنمودن سریع و راحت کف و گوشه‌وکنار منزل ضروری  “است. با کمک سری‌های مختلف این وسیله، میشود سطوح مختلف مثل فرش، فرش، سرامیک دونه، پارکت و گوشه‌های درونی مبلماون و پنجره‌ها را جارو بنمایید.

۴۱. جاروبرقی رباتیک دونه

با یک دونه جاروبرقی رباتیک دونه تمیزکاری منزل به یک دونهی از دوست‌داشتنی‌ترین کارها تبدیل می‌شود. کافی‌  “است تنظیمات لازم را روی جارو کنید و بقیه کار را به اون بسپارید. این جارو وسیله‌ای هوشمند  “است که بدون نیاز به دخالت شما کار تمیزکاری کف منزل را اونجام می‌دهد.

۴۲. جارو شارژی

تفاوت بین جاروبرقیِ با سیم و بی‌سیم از زمین تا آسماون  “است. زماونی که از جارو شارژی  “استفاده می‌بنمایید، نگراون مشکلاتی مثل کوتاه‌بودن سیم جارو، گیرنمودن سیم به وسایل منزل یا درآمدن دوشاخی از پریز نخواهید بود.

۴۳. زمین‌شوی برقی

کساونی که تمیزنمودن سرامیک دونه و فرش‌ را با ابزارهای دستی معمولی دوست ندارند، می‌تواونند یک دونه زمین‌شوی برقی بخرند. این ماشین در مقایسه با تی دستی یا مایع شستشو‌های معمولی فرش گراون  “است و معمولا برای فضاهای بزرگ کاربرد دارد؛ اما سرعت، راحتی و قدرت اون می‌تواوند نظر شما را جلب بنماید.

۴۴. بخار آبشوی

در صورت می‌خواهید برای خرید یک دونه وسیله تمیزکاری کاربردی پول خرج بنمایید، بخار آبشوی گزینه خوبی  “است. به کمک بخار آبشوی میشود در زماونی کوتاه، سطوح مختلف را کثیفی‌زدایی و ضدعفونی بنمایید.

۴۵. ماشین ظرف‌شویی رومیزی

ظرفشویی رومیزی  .  عالی ترین وسایل تمیزکاری منزل که کار تمیزکاری را ساده‌تر میک دونهنند

در صورت فضای آشپرمنزل شما کوچک  “است یا در صورت مستأجر هستید و امکاون نصب یک دونه ماشین ظرف‌شویی بزرگ را ندارید، میشود از یک دونه ماشین ظرف‌شویی رومیزی  “استفاده بنمایید.

برای  “استفاده از اون کافی  “است تا دوشاخه را به پریز بزنید و ماشین را راه حلن بنمایید. بقیه مراحل شست‌وشو به‌صورت خودکار اونجام خواهد شد.

۴۶. شیشه‌شوی رباتیک دونه

شیشه‌شوی رباتیک دونه به گونه‌ای طراحی شده  “است که حین حرکت خودکار روی سطوحی مثل شیشه، کثیفی‌ها را تمیز بنماید. این وسیله هوشمند برای تمیزنمودن شیشه‌ پنجره‌های بزرگ، که دسترسی به اونها دشوار  “است، مناسب  “است؛ چراکه کاربر می‌تواوند اون را از راه دور کنترل بنماید.

۴۷. دستگاه تصفیه هوا

در صورت به گردوغبار یا بوی حیواون خاونگی‌تاون حساسیت دارید و سرفه و عطسه اماونتاون را بریده  “است، میشود یک دونه دستگاه تصفیه هوا بخرید.

۴۸. ماشین چمن‌زنی

تمیز نمودن کاغذ دیواری

طرز شست و شوی کاغذ دیواری

از سیم های فلزی و حتى اسکاج‌ هاى زبر و پودر‌هاى قوى و یا حلال‌ هاى قوى مثل  “استون اصلا براى تمیز نمودن کاغذ دیوارى  “استفاده نبنمایید چرا که‌ این‌ها به کاغذ دیوارى صدمه وارد مى بنماید.

تمیز نمودن کثیفی را تا جایی کنید که آب به پشت کاغذ نفوذ ننموده و موجب بلند شدن کاغذ از روی دیوار نشود. مخصوصا در محل قرار گرفتن رول های کاغذ دیواری دقت بیشتری داشته باشید چون در این نقاط که محل اتصال رول ها می باشد، احتمال نفوذ آب بیشتر خواهد بود.

در صورت بر روی کاغذ دیواری منزل شما کثیفی چربی ایجاد شود، فورا نسبت به تمیز نمودن کاغذ دیواری اقدام نمایید. برای از بین رفتن این کثیفی ها ابتدا مایع تمیز کننده ملایم و یک دونهی از پودرهای جذب کننده رطوبت٬ از گچ خیاطی یک دونه خمیر بسازید و بر روی کثیفی بمالید و مهلت دهید تا کاملا خشک شود سپس اون را به کمک یک دونه برس نرم یا مسواک تمیز نمایید.

در صورت چکیدن شمع بر روی کاغذ دیواری، ابتدا شمع را با دقت فراواون و با نوک کارد از روی دیوار ببنمایید و سپس با مداد تمیزن بقیه اون را خوب تمیز بنمایید.

برای تمیز نمودن کثیفی های مدادرنگی، از یک دونه پارچه آغشته به مایع تمیز کننده  “استفاده بنمایید و خواهید دید که به آرامی تمیز می شود. در صورت پررنگ بودن کثیفی های مدادرنگی میشود با  “استفاده از یک دونه مسواک و کمی خمیر دنداون اون را تمیز بنمایید.

سعی بنمایید تا حد امکاون بر روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو کثیفی ای ایجاد نشود، چون نمی تونید کثیفی ایجاد شده را به طور کامل از بین ببرید و کاغذ دیواری شیک دونه و مدرن شما از نما می افتد! تنها کاری که میشود کنید این  “است که با  “استفاده از یک دونه گوش تمیز کن تاحد امکاون ذرات مواد قرار گرفته بر روی کاغذ را از روی اون برداشته و سپس توسط یک دونه پارچه تمیز و خشک، کثیفی را تمیز نمایید.

شستشوی کاغذ دیواری

در صورتی که بر روی کاغذ دیواری کثیفی جوهری ایجاد شود با  “استفاده از گچ خیاطی، کثیفی مورد نظر را جذب و سپس به کمک مسواک و یا برس تمیز بنمایید. این کار میبایست در کمال دقت اونجام شود و مراقب باشید تا کثیفی جوهر پخش نشود.

کاربرد کاغذ دیواری های مدرن در منزل بسیار  “است، نوع اکریلیک دونه یا ونیلی که غالبا خاصیت شست و شو دارند را با  “استفاده از آب گرم، صابون و اسفنج نرم بشوئید و هرگز از ابزار ساینده  “استفاده نبنمایید.

در صورتی که با راه حلهای ارائه شده اثر کثیفی بطور کامل تمیز نشد دست از شستشوی اون بردارید چرا که سایش بیش از حد روی کاغذ دیواری می تواوند به اون آسیب رساونده اثری بدتر از کثیفی بر جای بگذارد.

معمولا تمیز نمودن کثیفی های کاغذ دیواری غیر قابل شستشو را نمی تواون بطور کامل از بین برد اما توصیه می شود با  “استفاده از یک دونه گوش تمیز کن تاحد امکاون ذرات مواد قرار گرفته بر روی کاغذ را از روی اون برداشته و سپس توسط یک دونه پارچه تمیز و خشک کثیفی را تا حد امکاون تمیز نمایید. این کار را تا جایی ادامه دهید که با هر بار تعویض پارچه و کثیفی گیری٬ شاهد کاهش اثر کثیفی باشید.

طرز شستن کاغذ دیواری قابل شستشو

کاغذ دیواری های اکریلیک دونه یا کاغذ های دارای لایه ونیل که به عنواون کاغذ دیواری های قابل شست و شو به فراه حل می رسند را می تواون با  “استفاده از اسفنج آغشته به محلول آب گرم و صابون تمیز نمود برای این منظور ابتدا توسط یک دونه پارچه خشک گرد و غبار روی کاغذ را تمیز نمایید. سپس طبق راه حل گفته شده به کمک آب گرم کثیفی های کاغذ دیواری را تمیز بنمایید این عمل را هر نوبت در قسمت کوچکی از رول کاغذ و تا جایی کنید که آب به پشت کاغذ نفوذ ننموده موجب بلند شدن کاغذ از روی دیوار نشود (این موضوع در محل قرارگیری رول های کاغذ دیواری در کنار هم اهمیت بیشتری خواهد داشت چرا که در این نقاط احتمال نفوذ آب به پشت کاغذ افزایش می یابد). در نهایت پس از آبکشی٬ با  “استفاده از یک دونه پارچه خشک کتاون یا توسط پارچه تمیز٬ روی کاغذ را خشک نمایید. مطلب چگونه از کاغذ دیواری در دکوراسیون منزل  “استفاده بنمایید؟ در این رابطه به شما بسیار کمک خواهد نمود.

رنگ یا کاغذ دیواری؟ مسئله این  “است!

ساده ترین راه ها برای تمیز نمودن دیوار منزل!

۹ راز اونتخاب عالی ترین کاغذ دیواری!

تمیزی از جنس طبیعت!

رازهای منزل‌داری برای داشتن منزل ای تمیز

عالی ترین راه ها برای تمیز نمودن کف منزل

۷ راه حل راحت و ارزاون برای تمیز نمودن هر چیزی در منزل

تمیزکاری خانه و نظافت خانه | نظافتچی منزل | قیمت نظافت روش پله _ هزینه نظافت روش پله _ نظافت خانه و تمیزکردن خانه

تمیزکاری خانه و نظافت خانه | نظافتچی منزل | قیمت نظافت روش پله _ هزینه نظافت روش پله _ نظافت خانه و تمیزکردن خانه

فاصله تمیزکاری خانه و نظافت خانه چقدر باید باشد؟

با خواندن این مطالب متوجه میشود وقتی که صرف تمیزکاری خانه و نظافت خانه میکنید کم هستیا زیاد! احتمالااین فاصله سپس از مطالعه  موردها زیر تغییر کند برایتان-

در بین لوازم منزل و وسایل شخصی شما بعضی ها میتوانند زیادتر دلیل  پخش باکتری و  زیادتر جرم شوند که باید با دقت  جهت تمیزکاری منزل خویش برنامه ریزی نمایید  و از آن سو امکان این هست که بعضی از لوازمتان را بیش از حد تمیز نمایید  که اصلا احتیاج به این تعداد تمیز کردن ندارند-

اول لوازم و کارهایی که هر روز باید  جهت تمیزکاری خانه و نظافت خانه انجام شوند-

لباسهای کثیف را از لباسهایی که تمیز هستند در اتاقتان و کشوها جدا نمایید –

سپس از شستشوی خویش حتما حمام را بشورید

توالت هر روز باید تمیز گردد

سپس از بیدار شدن از خواب تخت خواب و رختخواب ها را مرتب نمایید

سینک ظرفشویی و آبچکان را دقیق شستشو نمایید

محیط کف آشپزخانه را طی بکشید

دوم قسمتهایی که هفته ای یک مرتبه نیاز به تمیزکاری دارند-

دستمالکشی و گردگیری تمام لوازم خانه

سرویس های بهداشتی (حمام و توالت) را با مواد شوینده و ضدعفونی کننده

تمیزکردن آینه و ضد عفونی جا مسواکی و…

شستشوی سرویس بهداشتی با مواد ضدعفونی کننده

گردگیری تمام لوازم خانه

تمیزکردن گاز ، مایکروفر و فرگاز و…

تمام لباسهای کثیف و حولها را بشورید

هفته ای یک مرتبه فرشها و موکتهای منزلتان را جاروکشی نمایید –

سوم قسمتهایی از منزل که به طورماهانه نیاز به تمیزکاری دارند-

ماشین لباسشویی ، ظرفشویی را به طورکامل تمیز نمایید

پردها یا با جارو برقی یا بخار شو تمیز نمایید  و گرد و خاک آن را بگیرید

تمام درها و پنجرها را دستمال کشی نمایید  و آنها را تمیز نمایید

کابینتها را تمیز کرده و قسمتهایی که پراستفاده هستند ظروف آنها را خارج و تمیز نمایید  و سپس از نظافت داخل کابینتها دوباره ظروف را بچینید-

هزینه ارائه خدمات به وسیله نظافتچی آقا

هزینه نظافت منزل در مشهد و تهران به وسیله اتحادیه شرکتهای خدماتی مشخص و تعریف میشود ولی این بین عوامل بسیاری بر روی این قیمت ها تاثیر میگذارند ولی اکثریت شرکتهای خدماتی معتبر به طورساعتی نظافتچی آقا و کارگر نظافتجی آقا را به محل کار اعزام میکنند و با نوع کار تغییری تو قیمت نظافت پیش نمی آید- در شرکت خدماتی و نظافتی پاکدون هزینه اعزام نظافتچی آقا به طور۴ ساعته و ۶ ساعته و ۸ ساعته محاسبه میشود و بر اساس قیمت های فصلی هزینه ساعت اضافه مشخص میشود و وقتی که نظافتچی آقا و کارگر آقا به محل کار اعزام میشود تمام امور نظافتی را انجام میدهد و هیچگونه تغییری در هزینه خدمات نظافتی پیش نمی آید مگر اینکه ساعت فعالیت شخص نظافتچی زیادتر بشود

نظافتچی آقا چه کارهایی انجام میدهد!

در دنیای مدرن با شرایط اقتصادی پیش آمده میشود گفت همه اعضای خانواده باید دست به دست یکدیگر دهند تا بتوانند از پس مخارج بالای زندگی شهری بر بیایند و دیگر خانم ها خاندار نیستند که نظافت خانه و امور دیگری همچون آشپزی ووو را بتوانند انجام دهند زیرا زیادتر ساعات روز را خارج از خانه در شغل خویش فعالیت میکنند و واجب هست جهت انجام امور نظافتی منزل و محل کار از نظافتچی های مجرب و مطمئن کمک بگیرید- که  عالی ترین پیشنهاد شرکت خدماتی  نظافتی میباشد که باید با تحقیق یک شرکت معتبر را پیدا کرده و رزرو نظافتچی آقا و کارگر آقا را انجام دهید- نظافتچی آقا تقریبا تمام کارهایی که نظافتچی خانم انجام میدهد میتواند انجام دهد با این تفاوت که بعضی از خدمات نظافتی که انجام آن  جهت خانمها سخت و بعضا محال میباشد کارگر نظافتچی آقا به  عالی ترین شکل ممکن انجام میدهد-

امور نظافتی که بهتر هست نظافتچی آقا و کارگر آقا رزرو شوند

  • نظافت روش پله ، پارکینگ و مشاعات ساختمانها
  • شستن دیوارها و پنجرها
  • نظافت شرکت و محل کار
  • شستشو خودرو و لوازمی مانند فرش و موکت

در کل باید گفت که در امور سخت و سنگین بهتر هستنظافتچی آقا و کارگر آقا رزرو نمایید  و در امور لطیف و ضریف از نظافتچی خانم استفاده نمایید

در ابتدا شما باید در مورد طول زمان کار یک شرکت تحقیق نمایید  که چه مدت هستآن شرکت در زمینه خدمات نظافتی فعالیت میکند- سپس اینکه در طول مدت فعالیت خویش مشتریان این شرکت خدماتی نظافتی تا چه حد رضایت دارند- و در آخر اینکه چه برتری نسبت به شرکت های خدماتی نظافتی دیگر دارد شرکتی که شما انتخاب میکنید مثل یکی از اعضای خانواده شما میشود پس انتخاب شما خیلی مهم‌ میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.