شركت پاک مهر با هدف خدمت به شما هم ميهنان عزير كار خود را آغاز نمود . اكنون با بيش از7  تکنسین سمپاش و 4 کارشناس بهداشت محیط و یک کارشناس ارشد حشره شناسی در شعبه ی مشهد  مشغول همكاري با سازمانها و شركت ها بوده و نيز مبارزه وسمپاشی حشرات و جانوران موذی را پس از سالها تجربه در انجام وظيفه و تست انواع سموم ترکیبی و تحقیقات کارشناسان فرا آموخته است.
اعزام به موقع نيرو و نيز قيمت و بهاي متناسب با بازار از ديگر نقاط قوت در موفقيت و تداوم اين شركت ميباشد . اكنون پس از سالها خدمت از وفاداري و اعتماد شما مشتريان عزيز تشكر ميكنيم كه همواره ما را لايق خدمت به خود ميدانيد.

مهندس ایمانی

شرکت خدماتی بهداشتی پاکدون
شرکت خدماتی بهداشتی پاکدون
شرکت خدماتی بهداشتی پاکدون
شرکت خدماتی بهداشتی پاکدون
شرکت خدماتی بهداشتی پاکدون