شرایط و مقررات

 • ۱ – تعاریف و اصطلاحات اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است: 
  ۱-۱- -متقاضی: افرادی که در نرم افزار پاکدون اعلام نیاز به خدمات کرده اند.

 • ۲-۱- عضو پاکدون: افرادی که در نرم افزار پاکدون برای انجام خدمات اعلام آمادگی کرده اند. 
  ۳-۱- متقاضی: شخصی است که با فناوری ارتباطی به نرم افزار پاکدون متصل و از خدمات نرم افزاری پاکدون بهرمند می‌شود.
 • ۴-۱- متقاضیان: -متقاضی ها و پاکدونا. 
  ۵-۱- شرکت: ارائه دهندۀ سرویس پاکدون. 
  ۶-۱- پاکدون: سرویسی که شرکت پاکدون ارائه می‌دهد. 

 • ۷-۱- اکانت متقاضیی: اکانتی است که افراد برای استفاده از سرویس پاکدون در نرم‌افزار پاکدون ایجاد کرده‌اند. 
  ۸-۱- اعتبار: مبلغی است که متقاضیان در اکانت متقاضیی خود جهت استفاده از سرویس پاکدون دارند. 
  ۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط متقاضیان -متقاضی و عضو پاکدون در اختیار پاکدون قرار داده می‌شود مانند شماره تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و غیره. 
 • ۲ – اکانت متقاضیی 
  ۲-۱- متقاضی با ثبت نام در پاکدون می‌پذیرد که قوانین و مقررات پاکدون را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر متقاضیان از پاکدون به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است. 

 • ۲-۲- برای استفاده از پاکدون لازم است که هر متقاضی یک اکانت متقاضیی در پاکدون بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن اکانت متقاضیی در پاکدون کنند. برای استفاده از پاکدون متقاضی باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم‌افزار پاکدون ثبت کند .

 • ۳-۲- متقاضی می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سرویس پاکدون وارد کند. 
  ۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک اکانت متقاضیی به عنوان -متقاضی در پاکدون داشته باشد. 
  ۵-۲- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق اکانت متقاضیی اشخاص در پاکدون یا سایر خدمات مربوط به پاکدون انجام می‌شود به عهدۀ متقاضی است. 

 • ۶-۲- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات اکانت متقاضیی از جمله نام متقاضیی و رمز عبور به عهدۀ متقاضی است. در صورت مفقود یا سرقت اطلاعات اکانت متقاضیی، متقاضی موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق اکانت متقاضیی مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ متقاضی خواهد بود. 

 • ۷-۲- متقاضی حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از اکانت متقاضیی خود را بدهد یا اکانت خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. 
  ۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از متقاضی برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر متقاضی اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند اکانت متقاضیی وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به متقاضی خودداری کند. 
 • ۳ – استفاده از پاکدون 
  ۱-۳- عضو پاکدون متعهد می‌شوند در حین ارائه خدمات پاکدون از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیت نامتعارف که موجب آزردگی -متقاضی شود امتناع کنند. 

 • ۲-۳- با استفاده از سرویس پاکدون متقاضی می‌پذیرد که از پاکدون برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. متقاضی حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست همراه داشته باشد. 
 • ۳-۳- متقاضی -متقاضی متعهد است در صورت داشتن هرگونه تقاضای نامتعارف و هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر در منزل، موضوع را قبل از توافق بر انجام کار به متقاضی عضو پاکدوناعلام کند در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمت و عزیمت متقاضی عضو پاکدونبه نقطه مبدا، مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده برعهدۀ متقاضی -متقاضی است. 

 • ۴-۳- متقاضی متعهد می‌شود هیچ‌گاه از سرویس پاکدون به صورتی که به پاکدون یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. 
  ۵-۳- متقاضی می‌پذیرد که پاکدون ممکن است از ارسالSMS پیامک به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. متقاضی می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود. 

 • ۶-۳- پاکدون ممکن است کدهایی به منظور هدیه به متقاضی ارائه کند که با وارد کردن این کدها در برنامه، یا درصدی از هزینه خدمات کاسته یا درصدی از هزینه خدمات پس از آن به متقاضی برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به اکانت متقاضی در پاکدون اضافه می‌شود. 

 • ۷-۳- متقاضی می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به افراد دیگر ندارد. همچنین متقاضی مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند (حتی اگر پاکدون در فضاهای عمومی این کد ها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه پاکدون رسماَ این اجازه را به آنها داده باشد. 

 • ۸-۳- متقاضی می‌پذیرد اعتباری که در اکانت متقاضیی خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که پاکدون در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از سرویس پاکدون قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد. 

 • ۹-۳- متقاضی می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به آنها داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که پاکدون برای ارائه این کدها هزینه ای از متقاضیان دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به اکانت متقاضی اضافه شده است را باطل یا حذف کند. 

 • ۱۰-۳- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس پاکدون به عهدۀ متقاضی است. 
  ۱۱-۳- متقاضی -متقاضی متعهد می شود که زمان حضور و جنسیت عضو پاکدون مورد نظر را از قبل اعلام کند تا پاکدون بتواند با برنامه ریزی و طبق درخواست -متقاضی متقاضی عضو پاکدون به محل اعزام کند. 

 • ۱۲-۳- متقاضی متعهد می‌شود پس از اتمام خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس پاکدون، از -متقاضیان یا پاکدونا کسب کرده است هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات -متقاضیان یا پاکدونا در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین پاکدون خواهد بود. همچنین متقاضی متعهد می‌شود در طول انجام خدمت، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از -متقاضیان یا پاکدونا در سرویس پاکدون ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ متقاضی از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. 

 • ۱۳-۳- با استفاده از سرویس پاکدون متقاضی می‌پذیرد که در حین انجام خدمت، پاکدون را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند. 

 • ۱۴-۳-متقاضی متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از پاکدون، است. 
  ۱۵-۳- متقاضی می‌پذیرد که متن حریم شخصی پاکدون را مطالعه کرده است و مورد قبول وی است. 

 • ۱۶-۳- متقاضی می‌پذیرد که پاکدون خدمات نظافت نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین -متقاضیان و پاکدونا را جهت توافق بر انجام یک خدمت فراهم می‌کند. در سرویس پاکدون عضو پاکدونمختار است یک درخواست خدمت را بپذیرد یا رد کند، همچنین -متقاضی مختار است پس از ارسال درخواست خدمت، مشخص شدن عضو پاکدونو قبل از آغاز عزیمت عضو پاکدونبه نقطه مبداء، خدمت را لغو کند یا خیر. لذا هر خدمتی که -متقاضی با عضو پاکدونانجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین عضو پاکدونو -متقاضی در نظر گرفته شود. 

 • ۱۷-۳- خدمات پاکدون ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت پاکدون کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی متقاضی می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و پاکدون مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد. 

 • ۱۸-۳- متقاضی -متقاضی می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض متقاضی عضو پاکدون قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج عضو پاکدون تمامی لوازم منزل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک عضو پاکدون اطلاع دهد. 

 • ۱۹-۳- متقاضی عضو پاکدون بدیهی است که می پذیرد در حفظ و نگهداری تمامی اشیای منزل -متقاضی نهایت تلاش خود را بکند و در صورت هرگونه آسیب باید خود جوابگوی -متقاضی باشد. 
  ۲۰-۳- متقاضیان پذیرفته اند که پاکدون به عنوان یک نرم افزار عمل کرده و دو طرف را به هم معرفی و مرتبط می نماید. مسئولیت هرگونه آسیب به اموال طرفین بر عهده فرد خاطی بوده و طرفین می توانند در مراجع ذی صلاح حقوقی و قضایی علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند. 

‌- ۴ – هزینه‌ها و پرداخت 
۱-۴- متقاضی می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که متقاضی به پاکدون می‌پردازد وجود ندارد. 


۲-۴- متقاضی می‌پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف پاکدون مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد. 
۳-۴- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط پاکدون مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامۀ موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به عضو پاکدون. 


۴-۴- متقاضی می‌پذیرد .هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است .بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده .از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد. 


۵-۴- متقاضی می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمت را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است .در برنامه پاکدون جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه پاکدون یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم افزار فراهم نشود -متقاضی همچنان موظف .به پرداخت هزینه خدمت خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است .با هماهنگی -متقاضی با دفتر شرکت پاکدون یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. .در صورتی که -متقاضی به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم افزار پرداخت را انجام نداده باشد، .شرکت حق دارد مبلغ خدمت را از اعتبار متقاضی در پاکدون کسر کند. 


۶-۴-متقاضی می‌پذیرد .هیچوقت درخواست پاکدون ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس پاکدون را داشته باشد. متقاضی -متقاضی اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک عضو پاکدون، درخواست را لغو کند، .یا در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند .و متقاضی عضو پاکدوناگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند .یا پس از پذیرش درخواست .در مکان مشخص شده به عنوان محل انحام خدمت حضور پیدا نکند .شرکت می تواند بعلت عدم رعایت مقررات پاکدون که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبارکاری او خواهد شد، هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از متقاضیان وصول کند. 


۷-۴- -متقاضی می‌پذیرد .هر گونه تخریبی که در ابزار عضو پاکدوندر نتیجه استفاده از سرویس با اکانت متقاضیی وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، تعویض و غیره به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی پاکدون حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود .در اکانت پاکدون -متقاضی کسر یا از وی وصول کند. 


۸-۴- متقاضی عضو پاکدون متعهد می شود .که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده توسط نرم افزار نداشته باشد .و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان ربطی به پاکدون ندارد. 
۹-۴- متقاضی -متقاضی نیازی به پرداخت هر گونه وجه اضافه به هر عنوان از قبیل سختی کار، کمک بلاعوض یا قرض و غیره ندارد. و پرداخت اضافی به انتخاب شخصی او بوده .و ربطی به پاکدون ندارد. پاکدون این پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمی کند. و از متقاضی -متقاضی می خواهد .که این موارد را حتما به پاکدون اطلاع دهد. 


۱-۵- پاکدون با تمام امکانات خود از جمله واحدهای خدمات مشریان ۲۴ ساعته، واحد صدای -متقاضیان و میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت متقاضیان، رفع اختلافات ایجاد شده .در زمان ارائۀ و استفادۀ خدمات پاکدون بین متقاضیان و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند. 
۲-۵- پاکدون با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند .سرویس با کیفیت به متقاضیان، سلامت ، زمان ارائۀ سرویس و یا کیفیت و سلامت محصولاتی .که با استفاده از سرویس‌های پاکدون خریداری شود ارائه دهد. 


۳-۵- پاکدون تلاش خود را جهت استفاده از سرویس ارائه شده. توسط متقاضیان محترم می‌کند .اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد. 
۴-۵- تمامی اطلاعات متقاضیان بعنوان اطلاعات محرمانه نزد پاکدون محافظت شده .و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. 


۵-۵- چنانچه هر یک از متقاضیان پاکدون در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند. برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق واحدهای خدمات -متقاضیان ۲۴ ساعته .و صدای -متقاضیان پاکدون مطرح و پاکدون پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد. 


۶-۵- جهت اطلاع بیشتر متقاضیان با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات پاکدون و استفاده از نرم افزار های -متقاضی و عضو پاکدون، همۀ اطلاعات مورد نیاز متقاضیان توسط پاکدون در نرم افزار قرار داده شده .است و اشخاص می‌توانند .با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده .و خدمات پاکدون آشنا شوند. همچنین همکاران ما در واحد خدمات .متقاضیان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سؤال متقاضیان هستند. 

‌- ۶ – مسئولیت متقاضیان 
۱-۶- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال متقاضیان -متقاضی و عضو پاکدونکه ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی .(ارتکاب جرم در هنگام انجام خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال متقاضی) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده .و پاکدون هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته. و نخواهد داشت .و پاکدون می‌تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت. به احقاق حقوق قانونی پاکدون بعمل آورد. 


۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی متقاضیان که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار پاکدون شود. تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و پاکدون حق غیر فعال نمودن متقاضی و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت. 
۳-۶- متقاضی عضو پاکدونمتعهد می‌شود. تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند .که توسط پاکدون تهیه و در اختیار او گذاشته شده است .(لباس کار یا ابزار نظافت) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای متقاضیان -متقاضی و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ متقاضی عضو پاکدونبوده .و در صورت لزوم پاکدون به قطع سرویس با نامبرده .و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود. و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به پاکدون خواهد بود. 


۴-۶- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات کشوری برعهدۀ متقاضیان عضو پاکدوناست. 

‌- ۷ – شرایط وسائل همراه متقاضی بشرح زیر است: 
۱-۷- وسایلی که -متقاضی نباید. در محل داشته باشد عبارت است .از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، .بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو. 
۲-۷- وسایلی که عضو پاکدون نباید .در محل داشته باشد عبارت است .از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو، هر گونه سلاح گرم و سرد و مواد مخدر و مشروبات الکلی و هر مواد دیگری که نامتعارف یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است. 


۳-۷- درخواست خدمت بدون حضور -متقاضی (مالک یا مستاجر یا وکیل ایشان) توسط متقاضی پاکدون ممنوع است و متقاضی حق درخواست .و انجام خدمت را نخواهد داشت، .در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است .و پاکدون حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند. 

‌- ۸ – موارد فنی 
۱-۸- متقاضی حق ندارد .هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای پاکدون شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، .مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد. 


۲-۸- متقاضی مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از سرویس پاکدون را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین متقاضی مجاز نیست در نرم‌افزار پاکدون یا در روش ارائۀ سرویس پاکدون تغییر یا اخلالی ایجاد کند. 
۳-۸- متقاضی حق ندارد. برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند. 


۴-۸-متقاضی حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش سرویس پاکدون یا سرویس های مرتبط با پاکدون انجام دهد. 

‌- ۹ – محتوای تولید شده توسط متقاضیان 


پاکدون ممکن است گاهی به متقاضیان اجازه دهد .که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر بخش‌های این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به متقاضیان خواهد بود .اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به پاکدون متقاضیان این حق را به پاکدون می‌دهند .که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع متقاضیدی منتشر کند. همچنین پاکدون مجاز است .حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند. 

‌- ۱۰ – قطع سرویس 
پاکدون در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد .حضور یک متقاضی (عضو پاکدون یا -متقاضی) می‌تواند .برای شرکت یا سایر -متقاضیان یا پاکدونا خطرناک باشد .یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی متقاضی مذکور به سرویس پاکدون را دارد. 

‌- ۱۱ – توافق از راه دور 
۱-۱۱-متقاضی توافق می‌کند .جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به پاکدون، از طریق سیستم رایانه‌ای پاکدون بعمل آید .و متقاضی ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند. 


۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از اکانت متقاضی برعهدۀ متقاضی بوده و متقاضی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق اکانت متقاضیی مذکور را منتسب به خود دانسته .و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید .و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است. 


۳-۱۱- متقاضی می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده .پیام‌های صادره از طرف پاکدون به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود .و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است. 
۴-۱۱- متقاضی با عضویت در سرویس پاکدون قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.