همه عنکبوتها بجز یک یا دو خانواده دارای غدد سمی هستند که برای کشتن یا فلج کردن شکار خود بکار می برند، اما فقط تعداد کمی برای انسان سمی هستند. نوعی از آنها به نام بیوه سیاه می باشد .که

سم  آن ۱۵ بار سمی تر ازمقدار مشابه سم مار زنگی است. و گزش آن منجر به بروز یکسری علایم می شود بطوریکه برای درمان باید از سرمهای ضد زهر استفاده شود. گزارشهایی هم از عوارض سمی گزش سایر انواع گزارش شده است. البته مقدار زهر تزریقی عنکبوتها محدود می باشد .و کمتر از حدی است .که قادر به ایجاد عوارض در انسان باشد. .

عنکبوت بیوه سیاه

عنکبوت بیوه سیاه عنکبوتی است .کاملأ سیاه رنگ با نقاط قرمز و یک ناحیه ساعت شنی قرمز رنگ در سطح شکمی که در  گونه های منطقه خاورمیانه کاملأ سیاه رنگ می باشند. این عنکبوت از خطرناکترین عنکبوتهای سمی است، گوشتخوار بمی باشد .و حشرات را با تورها یا آرواره های خود شکار می کند، غالبا این عنکبوت مهاجم نمی باشد.ولی بعد از گذاشتن .تخمها وزمان محافظت از آنها به سختی به شکار حمله می کنند. زهر عنکبوتها برای کشتن طعمه بکار می رود .و یک وسیله دفاعی می باشد. مقدار سم توسط عنکبوت قابل کنترل است.

احتمال گزش

بیشترین احتمال گزش در مورد افرادی است .که در مناطق مشکوک  بدون استفاده از وسایل حفاظتی مناسب فعالیت می کنند. کشاورزان مهمترین افرادی هستند .که در مزارع یا منازل روستایی مورد گزش قرار می گیرند .

در مناطق تحت استوایی گزش بیشتر در ماههای گرم سال رخ می دهد .درحالیکه در مناطق استوایی در تمام فصل سال گزش این عنکبوت شایع است. برخی گونه های بیوه سیاه در نواحی شمالی استان خراسان گزارش شده است.

هر دو جنس نر و ماده دارای کیسه های سمی هستند .ولی هنگامی که نرها به بلوغ می رسند. پیشرفت غدد سمی آنها متوقف شده و غیر سمی می شوند.

عنکبوت ماده

عنکبوت ماده در زمستان تخم گذاری می کند ، نوزاد در فروردین از تخم خارج می شود .وتوسط باد از روی تار به اطراف انتقال یافته، در خرداد بالغ می شود و در فصل گرما نرها و ماده ها مهاجرت  می کنند .تا محل امنی پیدا کنند .و آنجا توری برای جفت گیری بنا می کنند .سپس ماده ها  به جستجوی محلی برای ساختن لانه دایمی می پردازند و کیسه های تخم خود را آنجا قرار می دهند . در هنگام مهاجرت تعدادی از آنها انسان و حیوان را نیش می زنند.

این عنکبوت باروری زیادی داشته و بطور متوالی هر ۱۰-۱۲ الی ۲۵ سال یک بار طغیان می کند.

عنکبوتهای بیوه

عنکبوتهای بیوه از جثه کوچک تا متوسطی برخوردار هستند و معمولا شکم حجیم و سرسینه نسبتا کوچکی دارند.

نرها نقاط متمایل به سفید بر روی شکم می باشد.عنکبوت نر بسیار کوچکتر از ماده است طوریکه طول بدن نرها حد اکثر۳ملیمتر و طول بدن ماده ها بین ۸ تا۱۳میلی متر می باشد، دوره رشد ماده از تخم تا بلوغ  بین ۵ تا ۸ ماه می باشد.

نوزاد عنکبوتها

نوزاد عنکبوتها تیره رنگ و دارای خالهای سفید می باشد که با هربار پوست اندازی تعداد خالها کمتر و رنگ آنها تیره تر می شود .

اهمیت پزشکی عنکبوت بیوه سیاه

این عنکبوت قادر است به یکی از سه روش زیر به انسان آسیب برساند :

  • نیش زدن
  • واکنشهای حساسیتی
  • با تزریق سم

راه های مبارزه:

۱- لباس بهترین مانع برای نیش این جانوان است.

۲- پوشیدن کفش و دستکش در شرایطی که احتمال گزش بالاست.

۳-مبارزه از طریق امواج فراصوتی ( التراسونیک ): در این روش امواج صوتی ایجاد شده در فـرکانسهای بالاتر از قدرت   شنوایی گوش انسان و در محدوده شنوایی جانوران موذی باعث دور شدن آنها از محیط می شود. این روش کاملا بی ضرر و ســـازگار با محیط زیست می باشد