کک ها، حشرات موذی و زیاد خطرناکی هستند که به واسطه ویژگی های حرکتی و دوره زندگی، به دام انداختن آن ها زیاد مشکل و تقریبا غیرممکن هست – .حتی استفاده از سموم. در مبارزه با آن ها روش به جایی نمی برد- .اگر کک ها، وارد محیط های مسکونی شوند،. بیرون راندن آن ها زیاد مشکل هست -. این چطور سعی در شناساندن کک ها به شما و ارائه چند روش جهت مبارزه با آن ها دارد-.

کک ها حشراتی از راسته سیفوننپترا هستند- حشراتی کوچک، بدون بال و خونخوار که حرکت های جهشی دارند-.کک ها زیادتر از پستانداران و گاهااز پرندگان خونخواری می کنند- به طور کلی از 3000 گونه کک فقط 12 گونه به انسان حمله می کنند-

مهمترین گونه های کک،

کک جوندگان، کک انسان و کک گربه (Ctenocephalides felis) و کک سگ (Ctenocephalides canis) هستند- گزش آن ها دلیل تحریک، ناراحتی شدید و خونریزی می بشود -. کک جوندگان ناقل مهم طاعون خیارکی و تیفوس منتقله توسط کک هست -. کک های گربه کرم های نواری (ستودها) را منتقل  می شود – .کک تونگا (کک شنی) پوست انسان را سوراخ شود. ه و دلیل عفونت می بشود – کک هایی که انسان را می گزند .در زیادتر نقاط جهان یافت می شوند-

مشخصات کک ها و نحوه زندگی آن ها

کک ها اغلب منازلی را که حیوانات خانگی از نکته سگ و گربه در آن ها نگه داری می بشود ؛ درگیر می کنند- عمومی ترین انگل در سگ ها در حقیقت از طریق کک به او سرایت  می شود -. عموماً کک های سگ در اروپا یافت می شوند. به طوری که کک هایگربه عموماً در آمریکا یافت می بشود -. کک های گربه در مورد ها نادر با خویش بیماری هایی را حمل می کنند- کک ها می توانند به لباس ها یا حیوان شما بچسبند- .آن ها در حیاط ها، پرورشگاه های سگ و گربه، جنگل ها و پارک ها یا در مکان های دیگری که حیوانات در آنجا زندگی می کنند؛ یافت می شوند-. زیرا این ها مکان هایی هستند. که کک ها می توانند.

میزبان های خویش را پیدا شود ه و تولید مثل کنند-. یک کک ماده می تواند. در روز 50 تخم بگذارد-. بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی، فقط 50% از تخم های هر کک به لارو تبدیل می شوند.و در حدود 35% از لاروها موفق به تنیدن پیله و تشکیل پوپ می گردند- جای خوشبختی هست که از کل تخم های اولیه کک فقط 5% آن ها به بلوغ می رسند-.

نحوه زندگی کک ها

چرخه زندگی کک ها شامل 4 مرحله تخم، لارو، شفیره و بالغ هست – .کک های بالغ 1 تا 4 میلیمتر طول و بدنی بیضی شکل دارند .و در طرفین فشرده و بدون بال هستند-  نیز پاهای آن ها رشد مناسبی داشته. و جهت پریدن سازگاری دارند- .تخم کک ها حدود 0-5 میلیمتر طول دارد و تخم مرغی شکل و سفیدمیباشد -.

کک روی میزبان خویش تخم گذاری  می شود ، که این تخم ها از بدن میزبان روی فرش، زمین، خاک یا هر جای دیگری میافتند .و در شرایطی که دمای هوا اندکی بالا و هوا نسبتاً مرطوب باشد. می توانند دوام بیاورند .و چرخه زندگی خویش را کامل کنند- در عرض 10 روز بنایراین از قرار گرفتن تخم در محیط مناسب، لارو کرم مانندی که فاقد ضمائم حرکتی هست خارج می بشود –

این لاروها از زیر سطح خاک حرکت می کنند .و یا اگر داخل اتاق باشد به داخل فرش ها و یا شکاف های کف نفوذ می کنند، لاروها از مدفوع کک های بالغ تغذیه می کنند .و در عرض 5-12 روز پیله ای ابریشم مانند (silk like cocoon) در اطراف خویش تولید و در آن شفیره گذاری می کنند-. خروج حشره بالغ از پیله بسته به شرایط ممکن هست از 5 تا 140 روز طول بکشد، بنایراین از خارج شدن حشره بالغ از پیله، خویش را به میزبانش می رساند .و ادامه عمرش را که حدود 100 روزمیباشد  روی میزبان سپری  می شود -چرخه زندگی کک زیادتر اوقات در عرض 3-4 هفته کامل می بشود -. کک ها 48 ساعت بنایراین از اولین خونخواری، جفت گیری شود. . و به تولید تخم می پردازند.کک ها نسبت به سرما حساسند و در زمستان قادر به تحمل سرمای هوای بیرون از منزل نیستند .و در ساختمان هایی که هوای گرم و مرطوب و غذای کافی وجود دارد به سر می برند-.

کک انسان (پولکس ایرتیانس) علی رغم نامش خطر چندانی جهت انسان ندارد. کک ها زیادتر اوقات از روی زمین به قسمت هایی از بدن انسان مانند مچ و ساق پا که دسترسی به آن آسان هست می جهند- هر چند به تمام قسمت های بدن انسان ممکن هست حمله بشود. گزش کک سبب تحریک و گاهاناراحتی زیاد می بشود . آلودگی های زیاد به کک ممکن هست .سبب واکنش های شدید و درماتیت بشود.

اقدامات کنترل

حفاظت فردی: استفاده از دور کننده های شخصی

اقدام های ساده بهداشتی: جهت از بین بردن کک ها، تخم ها، لاورها و پیله ها میتوانخانه را تمیز نموده .و کف اتاق ها را شست- استفاده از جارو برقی نیز موثر هست .

سمپاشی: در آلودگی های شدید جهت ریشه کنی موثر کک ها می بایست. سمپاشی با سمومی از قبیل (پیروتروئیدها، پروپکسور، بندیوکارب) انجام گیرد-

برای یک مبارزه کلی با کک ها میتوانکف منازل و مسیر حرکت جوندگان را با ددت 5-10 درصد، گامکسان 1 درصد یا دیلدرین 0-5(نیم) درصد سمپاشی شود.  یا گرد حشره کش را به داخل لانه جوندگان پاشید- .در بسیاری از نقاط دنیا گونه های گزنوپسیلا کئوپیس و پولکس ایریتانس نسبت به ددت دیلدرین و گامکسان مقاوم شده اند.

بنابراین استفاده از حشره کش های فسفره یا کاربامات ها مثل دیازنیون2 درصد، فنتیون(بایتکس) 2 درصد، مالاتیون 5 درصد، فنتروتیون (سومیتیون) 2 درصد آیدو فنفوس 2 درصد با سوین 5-3 درصد بهتر هست .

به دنبال یافتن روش حلی جهت مبارزه با کک ها، با چک انواعی از گیاهان، تعدادی از آن ها که دارای ترکیبات موثری در جهت فراری دادن حشرات بودند شناسایی گردیدند.

این گیاهان عبارت بودند از:

بابونه، سیر، اوکالیپتوس، پونه، شمعدانی، درخت چای (روغن این درخت)، و اوسطوخودوس-

جهت ساخت ترکیب موثری از آن ها، عصاره این گیاهان به طور عرق گیری تهیه گردید.بعد از مقدار کمی وازلین، پمادی تهیه شد-

در چک نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده، معلوم شد به احتمال 95% پماد مذکور می تواند سبب دور شود .ن کک ها و کاهش گزش آن ها بشود –

جهت ساخت ترکیب موثری از آن ها، عصاره این گیاهان به طور عرق گیری تهیه گردید.

یک مساله ای که در روستاها زیاد هست این هست.که حشره زیاد ریزی به نام کک دلیل گزش و اذیت و آزار انسان ها می بشود –

در مکانها و خانه هایی که کک زیاد دارد

اول اینکه چنانچه داخل خانه نشیمن کک افتاده می توانید.از جارو برقی جهت نابودی و خارج شود ن این موجود از لابه لای فرش ها استفاده نمایید .جارو برقی دلیل می بشود .که پرز بدن این موجود از بین بره و دلیل مرگ آن می بشود .و.از جهتی هم اغلب کک در بین پرز فرش ها و یا پتوها مخفی می بشود.که از این طریق می توانید به طور ۷۰ الی ۸۰ درصد از شر آن راحت بشوید-.

اگر پتوی گلباف یا مدل گلباف استفاده می نمایید.  به نظرم تا وقتی کک دارید کمتر استفاده نمایید  .زیرا حالتی مثله مو(موژه) داره و حشره راحت می تواند .داخل آن پنهان بشود و شب ها یا وقت استراحت مزاحم بشود – .به جای آن می توانید از پتوهای قدیمی یا مدل سربازی استفاده نمایید  و حتی اگر داشتید بالاش را ملحفه هم بدوزید (ملحفه هر چه سپید تر بهتر) تا مقدار ورود این انگل را حداقل به یک طرف پتو محدود نمایید .می توانید دو سه بار داخل خانه تان را با حشره کش مانند تار و مار و…– سم پاشی نمایید .و هم چنین کنار دیوار را با پودرهای سمی که به فراوانی در بازار یافت می بشود .سم ریزی نمایید . زیرا من شنیدم مسیر حرکت این موجود از کناره های دیوار هست -.

روش بعدی که در محدوده یک الی دو متر می بشود از آن استفاده شود  به دو قسمت تقسیم می بشود –

۱- می توانید از پارچه سپید استفاده نمایید. و با توجه به رنگ تیره ای که کک دارد پارچه با ابعاد تقریبی یک متر در یک متر را پهن نمایید .تا طول پرشهایی که این موجود دارد به راحتی جهت شما قابل مشاهده باشد. تا بتوانید دستگیرش نمایید .و دستبند به آن بزنید- و استفاده از زیرپوش سپید هم توصیه می بشود.ه این علت که به محض ورود کک به بدن در فاصله کوتاهی می توانید .آن را پیدا و از بین ببرید.

۲- استفاده از سینی بزرگ(مجمعه) که داخل آن را با آب پر شود ه باشید .که در اولین پرش کک داخل آب می افتد .و در داخل آب و مناطق خیس کک زیاد آسیب پذیر هست و وقتی می خواهید یک کک را که در حال گزش یا لابه لای لباس ها قایم شده. را با انگشت بگیرید.حتما دستتان را کمی با آب دهان یا هر چیز دیگری خیس نمایید.  تا توان حرکت را از حشره بگیرید .که اگر خدای ناکرده از زیر انگشتتان فرار شود  قدرت مانور آن گرفته بشود –

هوای سرد کک را کرخت  می شود  و به راحتی میتوانآن را کشت

از بین بردن کک از داخل طویله چهارپایان علی الخصوص گوسفندان هست- .اغلب کسانی که در خانه و زندگی زیاد کک دارند .از طویله گوسفندان و اکثرا از حیوان بز و بزغاله یا سگ گرفتار این انگل می شوند-. بزغاله و بز و حتی سگ به علت بدن پوشیده از مو پناهگاه خوبی جهت رشد ککهای موذی هستند-

برای از بین بردن کک در آغل (طویله) گوسفندان و پاکسازی آنابتدا باید خاک حاصله از پهن و فضوله حیوانات را به طور کامل از خانه و محل آلوده خارج شود – .چنانچه خانه مورد نظر در سطح آلودگی زیاد بالایی قرار دارد و به محض ورود مورد حمله شدید کک ها قرار می گیرید .می توانید از چکمه ای استفاده نمایید  که قبلا تا لبه بالایی آن را به گازوئیل آغشته شود .باشید و تاکید می کنم .که حتما گازوئیل باشد به این علت که چرب هست و دیرتر خشک می بشود .

لازم به ذکرهست که خاک هایی حیوانی که به مرور زمان روی همدیگر تلمبار شده.و به طور فشرده (به قول معروف کتم) شده را حتما به حدی حفر و خارج نمایید .

که به خاک ساده برسید. بعد از اتمام کار به وسیله سمپاش یا در صورت در دسترس نبودن سمپاش با چیزی مثل نفت دان و با کمک گرفتن از یک جارو تمام داخل خانه تا نیم متر از دیوار رو با گازوئیل آغشته نمایید . و باز هم تاکید می کنم که گازوئیل باشد .زیرا تا حدود یک و نیم الی دو سال (باز هم از اون آمارهای عجیب) خاطر جمع هستید .که هیچ گونه ککی نمی تواند داخل آن خانه رشد و نمو بکند.ولی در صورت استفاده از نفت یابعضی سموم که زود اثر آن از بین می رود به زودی باید منتظر برگشت انگل باشید.

باید بدانید که این موجود در مکان های گرم می تواند ادامه حیات بدهد به همین دلیل در فصل زمستان جمعیت شان کم می بشود .شما چنانچه لباسی به تن دارید که مطمئن شدید این حشره داخل آن هست در هوای سرد زمستان می تونید .آن را در بیرون از خانه و هوای سرد رها نمایید  و بعد از مدتی حشره تقریبا کرخت شده .و گرفتن آن راحت تر می بشود ولی در هوای گرم می توانید لباس آلوده به حشره را داخل ظرف پر از آب بیاندازید.تا توانایی حشره را به طرز چشمگیری کاهش بدهید.و در صورتی که لباس کاملا زیر آب قرار گرفته. و هوای داخل آن خارج بشود حشره نابود خواهد شد- خفه می بشود –

بیماری های قابل انتقال از کک ها

طاعون

یک بیماری باکتریایی هست که ابتدا در میان حیوانات وحشی مثل رات ها و دیگر جوندگان بروز  می شود .عامل طاعون باکتری یرسینا پستیس است، که به وسیله کک ها انتقال می یابد.

تیفوس ککی

نام دیگر آن تیفوس مورن است، عامل آن ریکتسیا تیفی هست و به طور تک گیر در جمعیت رات ها و موش ها اتفاق می افتد.این بیماری به طور کلی توسط کک های جوندگان و گربه انتقال پیدا  می شود.

بیماری تولارمی

به وسیله باسیل فرانسیسلا تولارنسیس ایجاد می بشود.

اين جانوران پاهاي بسيار قوي‌اي دارند كه به آنها كمك مي‌كند نيم‌متر به طور عمودي و حدود بيست سانت به طور افقي بپرند- اين اندازه پرش دلیل مي‌شود .كك به راحتي بر روي بدن حيوان يا انسان قرار بگيرد- بر روي پاهاي عقبي كك‌ها موهاي ريزي به طور خلاف جهت رشد مي‌كنند كه از ليز خوردنشان بر روي مو، پر و پوشش حيوانات و پرندگان جلوگيري مي‌كند-

حدود دو هزار گونه متفاوت كك در جهان وجود دارد .كه بعضي از آنها فقط مختص يك حيوان و بعضي ديگر مي‌توانند از چند حيوان متفاوت تغذيه كنند.اصطلاحاً به حيواناتي كه كك‌ها بر روي آنها قرار مي‌گيرند و از آنها تغذيه مي‌كنند ميزبان مي‌گويند.تنها چندگونه محدود از كك‌ها مي‌توانند سگ و گربه را آلوده سازند. نام علمي كك گربه‌ها Ctenocephalides Felis و كك سگ‌ها Ctenocephalides Cauis نام دارند.

كك‌هاي انسان نيز مي‌توانند سگ و گربه را آلوده سازند.ما شايع‌ترين نوع ككي كه اين دو حيوان را آلوده مي‌سازد .کك گربه هست . كك‌هاي سگ و گربه نيز مي‌توانند .به انسان سرايت كرده و به طور موقتي از او تغذيه ‌نمايند-.

چرخه زندگي كك:

رشد و نمو كك‌ها در 4 مرحله كاملاً مجزا از هم‌ديگر صورت مي‌پذيرد-. مراحل رشد از ابتداء تا انتها شامل 1- تخم 2- مرحله لاروي 3- مرحله شفيره‌اي 4- مرحله بالغي مي‌باشند- تكميل كل دوره اين چرخه در كك گربه بسته .ه ميزان رطوبت و دما مي‌تواند حدود 4-3 هفته طول بكشد- اگر شرايط براي تكميل چرخه مناسب باشد. اين زمان مي‌تواند تا 14 روز كاهش .و اگر شرايط براي تكميل چرخه نامناسب باشد .مي‌تواند تا 6 ماه افزايش يابد-نکته جالب توجه این هست .که 95 درصد این سیکل خارج از بدن سگ و گربه و در محیط تکمیل میشود-.

تخم كك گرد تا بيضي‌شكل به رنگ سفيد و در حدود نيم‌ ميلي‌متر هست – كك‌هاي ماده 48 ساعت بنایراین از اولين خونخواري بر روي بدن ميزبانشان جفت‌گيري كرده و تخم‌ريزي مي‌كنند- .اين تخم‌ها بر روي بدن حيوان ريخته شده اما از آنجاييكه چسبناك نيستند.از روي بدن مثل نمک از نمکدان به محيط اطراف افتاده و پراکندن مي‌شوند- تخم هایی که بر روی زمین می افتند میتوانند. اگر دما و رطوبت محیط مطلوب باشد. در عرض 3-8 هفته به کک بالغ تبدیل شوند-

هر كك ماده به طور ميانگين روزانه 30 تا 50 تخم و در طول دوران زندگي‌اش مي‌تواند .

بيش از 2000 تخم توليد نمايد- اين تخم‌ها زیادتر اوقات در شرايط مناسب آب و هوايي حدود 6-1 روز طول مي‌كشد تا سر باز كرده و لاروها از ان خارج شوند- رطوبت زير 50 درصد مي‌تواند تخم كك‌ها را از بين ببرد. لارو سر بيرون‌‌ زده از تخم يك جانور كرم مانند كشيده به اندازه 2 تا 5 ميلي‌متر ، سفيدرنگ، قطعه قطعه و بدون پا هستند. كه بر روي بدنشان كمي مو نيز وجود دارد-. لاروها بر روی زمین از مواد ارگانيك و مدفوع كك‌هاي بالغ مي‌بايست تغذيه كنند تا بتوانند روند تكامل شان را طي نمايند-.لاروها از نور و افتاب مستقیم متنفرند. و علاقه زیادی به فرو رفتن به داخل زمین مخصوصا تار و پود فرش و موکت دارند-لاروها نسبت به خشکی و حرارت و سایر عوامل محیطی زیاد حساسند و میتوانند سریعا از بین بروند-. مرحله لاروي بسته به شرايط اقليمي و فراهم بودن غذا حدود 11-5 روز به طول مي‌انجامد- لاروها در اين مدت 2 بار پوست‌اندازي كرده و بعد به شفيره تبديل مي‌شوند-.

همین طور که گفته شد اين لاروها از نور متنفر هستند و دوست دارند به لايه‌هاي زيرين در جهت كشش جاذبه زمین حركت نمايند- به همين خاطر بيشتر در محل خواب و استراحت حيوان مبتلا و در اعماق تار و پود فرش ،موکت یا زیر انداز و يا در سطح زيرين خاك، زير برگ و شاخه‌ها گياهان ديده مي‌شوند-

لاروها به دور خویش پيله‌اي سفيدرنگ تنيده و تبديل به شفيره مي‌شوند-. شفيره به علت اينكه چسبناك هست گرد و خاك و ذرات به آن چسبيده. تا استتار بشود -شفیره مقاومترین مرحله تکامل کک محسوب میشود -. محیط ایده ال جهت رشد دمای 26-5 درجه با رطوبت 80 درصدی محیط میباشد- حدود 14-7 روز طول خواهد كشيد تا شفيره تبديل به كك بالغ بشود – كك بالغ مي‌تواند بسته به شرايط محيطي از چند هفته تا چند ماه در داخل پيله باقي‌مانده .و وقتي شرايط مهيا گشت از آن خارج بشود -شفیره می تواند تا 174 روز در محیط دوام بیاورد-.

فشار فيزيكي، افزايش غلظت دي‌اكسيد كربن، لرزش و گرما از عواملي هستند.كه دلیل تحريك كك به خروج از پيله مي‌شوند- حس اين محرك‌ها به منزله رسيدن يك ميزبان مناسب براي قرارگيري.بر روي آن محسوب مي‌گردد- .حشره‌كش‌ها يا آفت‌كش‌ها به‌راحتي نمي‌توانند كك‌هاي بالغ داخل پيله را از بين ببرند- .چرا كه اين پيله‌ها اغلب در مكان‌هاي سخت دسترس مثل تاروپود قالي، موكت يا جاي خواب سگ و گربه مخفي مي‌شوند-.

هنگامي كه كك بالغ از پيله‌اش خارج گشتآمادگي خونخواري از ميزبانش را دارد-. برخلاف مراحل تكاملي قبلي كك‌هاي بالغ نور دوست بوده و به سمت خلاف جهت جاذبه زمین حركت مي‌كنند به همين خاطر كك‌هاي بالغ تازه از پيله درآمده بر نوك پرز قالي و يا علوفه قرار مي‌گيرند تا به‌راحتي با نزديك شدن ميزبان بتوانند بر روي آن‌ها بپرند- اگر كك از پيله خارج بشود. اما ميزباني براي تغذيه پيدا نكنند فقط تا چند روز مي‌تواند دوام پيدا كند.

کک بالغ از شفیره در امده میتواند .در عرض 8-24 ساعت شروع به تغذیه و جفت گیری کند و 24-36 ساعت بعد از خوردن اولین خون تخم ریزی نماید- وقتي كك بر روي بدن ميزبان قرار گرفت .در عرض چند دقيقه‌ مي‌تواند شروع به خونخواري نمايد-. براي خونخواري اين جانور خرطوم مكنده‌اش كه شبيه به سوزن هست.را وارد بدن ميزبان فرو كرده، مقداري بزاق حاوي مواد ضدانعقاد را تزريق نموده بعد شروع به خوردن خون مي‌نمايد.

کک ها عموما بر روی میزبان باقی می ماند. و به راحتی از حیوانی به حیوان دیگر نقل مکان نمیکنند- پروتئين‌هاي موجود در بزاق كك مي‌توانند دلیل ايجاد حساسيت‌هاي خفيف تا شديد در بدن ميزبان گردند-.اين حساسيت‌ها در پوست سگ يا گربه مشكلاتي را به وجود مي‌آورند كه به آن، التهاب حساسيتي پوست ناشي از گزش كك‌ها مي‌گويند-

كك‌ها زیادتر اوقات بر روي بدن ميزبانشان باقي‌ مانده و خویش به خویش آن را ترك نمي‌كنند – .لذا کک انگل خارجی همیشگی بر روی میزبان محسوب شده تا وقتی که توسط درمان از روی میزبان برداشته بشود – بنابراين در صورت عدم درمان مي‌توانند 4-3 ماه بر روي بدن ميزبان باقي مانده و توليدمثل نمايند- .اگر كك از روي بدن ميزبانش خارج بشود توليدمثل متوقف و جانور در عرض 4-2 روز خواهد مُرد-

كك ماده مي‌تواند تا 15 برابر وزنش روزانه خون بخورد- 72 عدد كك مي‌توانند روزانه 1 ميلي‌ليتر خون بمكند- بنابراين اگر يك بچه‌گربه نيم كيلويي در بدنش 30 سي‌سي خون داشته باشد. مقدار 220 كك بر روي بدنش مي‌توانند روزانه 3 ميلي‌ليتر يعني 10 درصد خون بدن بچه‌ گربه را بمکند-خون مكيده شده توسط كك نيم‌هضم شده از دستگاه گوارش به عنوان مدفوع دفع مي‌شود-

مدفوع كك‌ها

در عرض چند دقيقه بنایراین از دفع خشك مي‌شوند.و به طور دانه‌هاي ريز كوچك يا لوله‌هاي مارپيچ كه اصطلاحاً به آن اثار یا کثافت كك مي‌گويند بر روي بدن ميزبان مي‌توانند ديده شوند- .

آثار یا مدفوع کک

علائم آلودگي به كك در سگ و گربه مي‌تواند متفاوت باشد .در سگ برجستگي‌هاي كوچك در قسمت اطراف دم و كمر، قسمت‌هاي پشتي ران‌ها، زير شكم، داخل ران و اطراف آرنج مي‌تواند همراه با خارش، ريزش مو، تغييررنگ پوست، ضخيم شدن پوست و شوره ديده بشود – در گربه‌ها اما اغلب علائم خارش وجود ندارد و پوست نوعي واكنش التهابي بنام التهاب پوست ارزني از خویش نشان مي‌دهد-.

به اين علت به آن التهاب پوست ارزني مي‌گويند كه وقتي دست به روي پوست گربه كشيده مي‌شد .حالت دانه‌دانه‌هايي مانند دانه‌هاي ارزن زير دست احساس مي‌شود- اين نوع التهاب پوست بيشتر در قسمت پشتي تا كمر و در سر و گردن ديده بشود – از ديگر علائم آلودگي به كك در گربه مي‌توان به ريزش مو در قسمت داخل راني به همراه التهاب يا زخم‌هاي كوچك اشاره شود – خارش در گربه بيشتر خویش را به طور ليسيدن وسواس‌ گونه يك محل نشان مي‌دهد-

از 3 طريق مي‌تواند به وجود آلودگي كك پي ببرد:

1- با مشاهدة بدن و پوشش مويي حيوان زير منبع نور قوي براي ديدن خویش كك و آثار كك و يا جاي نيش كك

2- استفاده از شانه‌هاي مخصوص با شانه زدن حيوان و به دام انداختن خویش كك و يا آثار كك لاي دندانه‌هاي شانه

3- ريختن قطرة آب بر روي آثار كك،‌اگر دانه كشف شده مدفوع كك باشد در داخل قطرة آب حل شده و قطره آب به رنگ قرمز تا قهوه‌اي درمي‌آيد-

اثار یا  مدفوع کک بنایراین از خیس شدن رنگ خون هضم شده میگیردبه علت اينكه كك‌ها مي‌توانند دلیل انتقال بعضي كرم‌هاي نواري شكل شوند بهتر هست از حيوانات آلوده شده به كك‌ آزمايش مدفوع نيز انجام بگيرد- خویش كك همچنين مي‌تواند در توله‌سگ‌ها و بچه‌گربه‌ها در صورتي كه ميزان آلودگي بالا باشد منجر به كم‌خوني بشود –

گربه‌ها مي‌توانند در اثر استفاده ازبعضی آفت‌كش‌ها مثل پرمترين و ليندن دچار مسموميت و گاهي حتي مرگ شوند-بنابراین از محصولات ضد کک مخصوص سگ جهت گربهبه هیچ عنوان استفاده نکنید-. شامپوهاي پرمترين و ليندن براي درمان آلودگي كك بر روي سگ‌ها اغلب مؤثر و كم‌خطر هستند- داروهاي تجاري مثلAdvocate ، Frontline Plus به طور اسپري و يا قطره روي پوستي وجود دارند كه مي‌توان به طور ماهيانه براي بچه‌گربه، گربه، توله‌سگ و سگ به طور كاملاً بي‌خطر استفاده گردد

از بین بردن کک بدن سگ و گربه به متد های طبیعی و خانگی

وجود کک روی بدن حیوانات خانگی قطعا آزار دهنده هست – زیرا این حیوانات می توانند احساس خارش ایجاد شود ه و حتی به عفونت منجر شوند- کم خونی یک نشانه واضح آلودگی شدید بدن حیوان با کک هست – .اگر آلودگی شدید باشد نه فقط حیوانات خانگی، بلکه میزبانان دیگری نیز در دسترس این موجودات هستند و می توانند به بدن اعضای خانواده و ساکنان خانه نیز حمله کنند-. داروهای ضد کک زیادی در بازار وجود دارد که می توانید جهت از بین بردن کک بدن سگ و گربه و حتی دفع این موجودات از محیط خانه از آن ها استفاده نمایید -.

اما مهم هست که در نظر داشته باشیم که چنین محصولاتی به جزء هزینه گزافی که دارند، زیادتر اوقات منجر به عوارض جانبی از نکته واکنش های آلرژیک خفیف تا شدید می شوند-

روش های طبیعی بسیاری وجود دارد که به راحتی می توانند کک موجود در بدن حیوانات خانگی و محیط خانه را از بین ببرند-. جهت اطلاع از متد های طبیعی و خانگی از بین بردن کک بدن سگ و گربه با ما تا انتهای این مطلب مجله پیام سلامت همراه بشود -.

از بین بردن کک بدن سگ و گربه

سرکه سیب

سرکه سیب یک درمان مؤثر طبیعی جهت کنترل آلودگی با کک در حیوانات خانگی هست – این ماده کک را نمی کشد، اما بو و طعم بد آن کک ها را آزار می دهد- بنابراین از میزبان هایی که به بوی سرکه سیب آغشته هستند دوری می کنند-. به علاوه، سرکه سیب جهت سگ و گربه غیر سمی هست و ضرری ندارد-.

 • سرکه سیب و آب را به نسبت مساوی در یک بطری اسپری مخلوط نمایید –
 • اگر می خواهید می توانید ۲ یا ۳ قطره روغن اسطوخودوس یا سدر را به مخلوط اضافه نمایید –
 • از این محلول روی بدن حیوان خانگی اسپری نمایید –
 • مراقب باشید که محلول در چشم ها، گوش ها و بینی حیوان وارد نشود-
 • این کار را روزانه تکرار نمایید –
 • در کنار این کار از همان محلول خانگی به طور گسترده ای بر روی کفپوش، پنجره های چوبی، مبلمان، فرش و سایر مکان هایی که ممکن هست کک در آنجا وجود داشته باشد، اسپری نمایید –

صابون مایع

برای از بین بردن کک بدن سگ و گربه می توانید از صابون مایع استفاده نمایید -. این متد جهت از بین بردن کک از بدن حیوانات جوان مناسب هست –

 • به جای شامپو از محلول آب گرم و صابون جهت شستن حیوان استفاده نمایید –
 • بگذارید حیوان ۵ تا ۱۰ دقیقه در آب آغشته به صابون مایع بماند-
 • هنگامی که حیوان خانگی را می شویید، کک ها سر می خوردند و می افتند-
 • این کار را چند بار در هفته به مدت ۱ یا ۲ هفته انجام دهید-
روش دیگر:
 • یک لگن بزرگ را با چند فنجان آب گرم پر نمایید و ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری صابون مایع را در آن حل نمایید –
 • این محلول را روی بدن حیوان بریزید و با شانه بدنش را شانه بزنید-
 • بعد از شستشو حیوان را مجدد در این محلول غوطه ور نمایید –
 • این کار را یک مرتبه در روز انجام دهید-

روش دیگر:

 • اگر خانه آلوده است، یک کاسه کوچک را با آب گرم پر نمایید و چند قطره صابون مایع را در آنها بریزید-
 • کاسه را در اتاق های متفاوت خانه تان قرار دهید و یک لامپ روی آن روشن نمایید –
 • کک جذب گرمای لامپ شده و در آب می افتد- صابون کشش سطحی آب را از بین می برد، به طوری که کک دیگر نمی تواند از لگن بیرون بیاید-
 • در صورت نیاز این کار را تکرار نمایید –

نمک

نمک یک ماده غیر شیمیایی و غیر سمی هست که می توانید با خیال راحت جهت مبارزه با کک ها از آن استفاده نمایید – نمک حتی جهت حیوانات خانگی نیز ایمن هست – نمک هیدروکرومیک یا همان رطوبت پسند هست – بنابراین رطوبت را جذب  می شود – کک ها مکان های مرطوب را دوست دارند- از آنجا که نمک به عنوان عامل جذب آب عمل  می شود ، دلیل می بشود بدن کک ها خشک بشود و در نهایت منجر به مرگ آنها می بشود –

 • نمک تصفیه شده را به آرامی، اما به طور مساوی روی فرش ها، کف های چوبی و سایر نقاط آلوده احتمالی بمالید-
 • اجازه دهید ۱۲ تا ۴۸ ساعت نمک روی این سطوح بماند و بعد آن را جارو نمایید –
 • این کار را به طور منظم به مدت حداقل ۱ هفته انجام دهید-

نکته: از آنجا که نمک می تواند رطوبت را جذب کند، این متد ممکن هست جهت شرایط زیاد گرم یا مرطوب مناسب نباشد-

لیمو

لیمو یکی دیگر از درمان های طبیعی و موثر جهت از بین بردن کک بدن سگ و گربه هست – این ماده نه تنها کک، بلکه تخم این حیوانات را نیز از بین می برد-

 • ۱ تا ۲ لیمو را به تکه های باریک برش بزنید-
 • تکه های لیمو را در یک ظرف آب بگذارید و آن را به جوش بیاورید-
 • زیر گاز را خاموش نمایید و اجازه دهید محلول با در بسته دم بکشد-
 • روز بعد محلول را صاف نمایید و آن را در یک بطری اسپری بریزید-
 • اسپری محلول را روی بدن حیوان خانگی خویش بپاشید- مراقب باشید که محلول وارد چشم، گوش و بینی نشود-
 • با استفاده از یک شانه بدن او را شانه نمایید –
 • در صورت نیاز این کار را تکرار نمایید –

پودر دارای جدار سیلیسی

پودر دارای جدار سیلیسی که زیادتر اوقات به نام DE شناخته می بشود ، می تواند به از بین بردن کک بدن سگ و گربه کمک کند- ذرات تیز DE می تواند به پوشش خارجی باریک و موم مانند بدن این حیوان نفوذ شود ه و دلیل کم شدن آب بدن حیوان بشود – این ماده جهت انسان و حیوانات ایمن هست –

 • اول مناطقی که فکر می نمایید در آن جا کک وجود دارد را جارو نمایید –
 • حال یک لایه پودر DE را در مناطق آلوده بپاشید-
 • به DE اجازه دهید تا حدود ۱۲ ساعت روی سطح بماند، بعد دوباره منطقه را جارو نمایید –
 • ۲ یا ۳ هفته یک مرتبه این کار را تکرار نمایید –

نکته: هنگام استفاده از این محصول، از ماسک مخصوص گرد و غبار استفاده نمایید – زیرا تنفس آن می تواند ریه ها را تحریک کند-

بوراکس

بوراکس یکی دیگر از حشره کش ها طبیعی هست – این ماده با خشک شود ن، کک، لارو، شپش و تخم این موجودات را از بین می برد-

 • ابتدا فرش و دیگر نقاط مشکوک را جارو نمایید –
 • ماسک را روی صورت بگذارید و پودر بوراکس را روی فرش ها و سایر نقاط بپاشید-
 • اجازه دهید حداقل ۶ تا ۸ ساعت بماند-
 • سپس مجدد زمین را جارو نمایید –

توجه: بوراکس جهت حیوانات خانگی ایمن نیست-  نیز هنگام استفاده از آن جهت از بین بردن کک ها، باید مراقب باشید- به خصوص اگر در خانه کودک یا نوزاد دارید-

چریش (یاس بنفش هندی)

نئم یا همان چریش یکی دیگر از مواد طبیعی هست که می تواند به کنترل کک در خانه و روی بدن سگ ها کمک کند- گربه ها به این گیاه حساس هستند- بنابراین جهت از بین بردن کک بدن گربه ها از این گیاه استفاده نکنید- این بوی چریش هست که به دفع آفات کمک  می شود – هم برگ و هم روغن نئم را میتوانمورد استفاده قرار داد-

 • چند عدد برگ نئم را در ۴ فنجان آب گرم بریزید-
 • بگذارید یک شب بگذرد- صبح روز بعد برگ ها را در آب له نمایید –
 • محلول را به کمک پارچه تنظیف صاف نمایید –
 • سپس آن را در یک بطری اسپری ریخته و روی بدن سگ اسپری نمایید –
 • این کار را به طور روزانه تکرار نمایید –

روش دیگر:

 • ۱۲ قطره روغن نئم را در یک بطری اسپری کوچک حاوی ۱ اونس آب مخلوط نمایید –
 • این محلول را روی بدن سگ ریخته و اجازه دهید چند ساعت بماند و خویش به خویش خشک بشود –

روش دیگر:

 • روغن نئم را با آب یا روغن بادام به نسبت ۱ به ۱۰ مخلوط نمایید –
 • محلول را روی کف دست خویش قرار دهید و به آرامی آن را روی بدن سگ بمالید-
 • می توانید کمی روغن نئم را به شامپوی که با آن بدن حیوان را می شویید اضافه نمایید –

رزماری

رزماری به عنوان یک درمان طبیعی جهت از بین بردن کک بدن سگ عمل  می شود – کک بوی رزماری را دوست ندارد-

 • ۲ قاشق چای خوری رزماری تازه را به یک ظرف بزرگ آب اضافه نمایید –
 • آب را به جوش آورده و آن را ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بجوشانید-
 • مخلوط را صاف نمایید و آن را به یک پارچ آب گرم اضافه نمایید –
 • بعد از سرد شدن بدن سگ را با آن بشویید و اجازه دهید در مجاورت هوا خشک بشود –
 • در صورت لزوم مجددا این کار را تکرار نمایید –

می توانید جهت این که از ایجاد کک جلوگیری نمایید  در باغچه خانه خویش رزماری بکارید-

توجه: درمان با رزماری جهت گربه ها مناسب نیست-.

چوب سدر

تراشه های چوب سدر عالی ترین روش حل جهت کنترل و جلوگیری از رشد کک ها می باشند. کک ها از بوی تراشه های چوب سدر متنفرند- به علاوه، این ماده طبیعی هست و جهت گیاهان و حیوانات خانگی مضر نیست.

 • تراشه های چوب سدر را از عطاری خریداری نمایید .
 • آنها را در محل خواب حیوان و در گوشه و کنار خانه قرار دهید-

شستن وسایل حیوان خانگی

علاوه بر خویش حیوان، وسایلی که با آن در تماس هست نیز ممکن هست به کک آغشته باشند-

 • از آب گرم جهت شستشو مناطق و وسایلی که با حیوان خانگی در تماس هست استفاده نمایید –
 • لباس های حیوان خانگی و ملافه های آن را در ماشین لباسشویی با آب گرم شستشو دهید. و آنها را زیر آفتاب خشک نمایید –
 • اگر وسایلی که حیوان از آن ها استفاده می شود  خیلی کثیف هست. آن ها را دور ریخته و مجددا خریداری نمایید –

نکات اضافی جهت از بین بردن کک بدن سگ و گربه

 • به محض این که متوجه خارش بدن سگ یا گربه خویش شدید، این متد های از بین بردن کک بدن سگ و گربه را به کار ببرید-
 • جارو برقی عاملی جهت مبارزه با کک هست – تمام مناطق مشکوک را در خانه جارو نمایید –
 • حیوان خانگی خویش را با شامپو ضد کک بشویید- همیشه بنایراین از مشاوره با دامپزشک شامپو مورد نظر را انتخاب نمایید –
 • برخی از اشخاص از سیر جهت از بین بردن کک استفاده می کنند- با این حال سیر می تواند جهت حیوانات خانگی سمی باشد-
 • تحت نظر پزشک می توانید مکمل مخمر آبجو نیز به حیوان خانگی بدهید.
 • بدن حیوان را با استفاده از شانه دندانه ریز و خارج از منزل شانه نمایید –
 • از آنجا که کک ها در مکان های مرطوب رشد می کنند، از ایجاد رطوبت در محل زندگی حیوان خودداری نمایید –
 • برای جلوگیری از رشد بیش از حد کک باغچه را هرس نمایید –
 • گیاهانی مانند اسطوخودوس، رزماری و گل داودی در باغچه بکارید-
 • از یک رطوبت گیر در اتاق خواب استفاده نمایید -. کک نیاز به رطوبت نسبتا بالایی دارد و جهت مدت طولانی بدون رطوبت نمی تواند.زنده بماند-
 • از پدهای چسبنده جهت حذف کک ها استفاده نمایید.

کک ها از محیط پارک ها، ساحل و مناطق روستایی وارد بدن پت شما می شوند.آن ها از خون بدن حیوان تغذیه می شوند و در بدن میزبان حرکت شود ه و تولید مثل می کنند- کک و کنه در سگ و گربه از طریق خوردن روزانه خون بدن میزبان رشد  می شود –

علائم کک و کنه در گربه و سگ

 • خارش شدید پوست
 • بی قراری حیوان
 • خراشیدگی های پوستی
 • ریزش مو

جرب در سگ چیست؟

بیماری جرب در سگ یک بیماری پوستی هست .که با قرمزی پوست و خارش شدید پوست همراه هست -. جرب جانور زیاد ریزی به نام مایت هست – مایت در سطح پوست بدن حیوان تخم ریزی  می شود  و گسترش می یابد-

علایم جرب در سگ

لکه های قرمز داخل گوش، روی پوزه، دور چشم و پنجه ها

درمان جرب در سگ

جرب ها اغلب از آلودگی محیط وارد بدن سگ می بشود – .خرگوش هایی هم که در محیط آلوده زندگی می کنند، پاهایشان جرب می گیرد-

عالی ترین روش درمان جرب استفاده. از آیور مکتین آمریکایی هست .این دارو هم زیر پوستی تزریق می بشود و هم میشود روی پوست ماساژ داد-.

جرب واگیردار هست .بنابراین .در هنگام تماس با سگ آلوده به جرب از دستکش استفاده نمایید .و جدا از سگ های دیگر نگهداری نمایید  تا روند درمان کامل بشود -.

انواع بیماری پوستی جرب در سگ

جرب دمودکس مشکل عمده ای جهت سگ ها به خصوص سگ های مسن تر دارد-. سگ هایی که به این نوع جرب گرفتار هستند، مناسب نسل کشی نیستند زیرا این بیماری اغلب ژنتیکی هست –

جرب سارکوپتس واکنش شدیدتری ایجاد  می شود  و سگ به طور مداوم در حال خاراندن خودمیباشد.و زخم هایی در سطح پوست به وجود می آورد-

کک ها از محیط پارک ها، ساحل و مناطق روستایی وارد بدن پت شما می شوند- .آن ها از خون بدن حیوان تغذیه می شوند و در بدن میزبان حرکت شود ه و تولید مثل می کنند- کک و کنه در سگ و گربه از طریق خوردن روزانه خون بدن میزبان رشد  می شود -.

 

درمان کک و کنه سگ

کنه دلیل کم خونی و فلجی در سگ می بشود -. کنه اغلب در داخل گوش، بینی، بین انگشتان پا و دست، زیر ران و اطراف دم، دیده می بشود –

اولین قدم بعد از مشاهده کک و کنه در سگ و بدن حیوان خانگی، تهیه شامپو ضد کک، اسپری یا پودر ضد کک، قلاده ضد کک، شامپو لیندان و داروی آیور مکتین هست .- استفاده از شامپو و استحمام زیاد در طول ماه توصیه نمی بشود زیرا موجب خشکی پوست می بشود.

کک و کنه در سگ برخلاف جثه کوچکشان، مکش بسیاری دارند-. بنایراین با تمام قدرت از بدن حیوان جدا نمایید  تا نیش هایش در بدن حیوان باقی نماند- بنایراین از جداسازی، به پوست بدن حیوان پماد آنتی بیوتیک مثل موپیروسین و یا مواد ضد عفونی مناسب مانند بتادین جهت چند روز بمالید-

از تماس مستقیم کنه با دستتان خودداری نمایید – .میتوان  از درمان و پاک سازی کنه از بدن حیوان، از شرکت های سمپاشی جهت پاک سازی محل زندگی خودتان کمک بگیرید- تمام خانه را به خوبی جارو بزنید و تمام لوازم شخصی حیوان را بشویید تا کاملا بهداشتی و خالی از کک بشود –

این انگل به دلیل ارتباطی که با بیماری پلی آرتریت سگ ها دارد و عامل آن از اسپیروکت هامیباشد ، به انسان منتقل می بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.